Dovoz aut je v České republice 3x levnější a nesrovnatelně jednodušší než na Slovensku, komplikací je především byrokracie

Pokud chce Slovensko omladit vozový park, je načase, aby se proces dovozu ojetých vozů ze zahraničí výrazně zjednodušil. Největší překážkou zůstává především extrémně velká byrokracie při přihlašování aut. Potvrzují to první týdny fungování online marketplace Carvago.com, které stejně jako v ČR i na Slovensku za zákazníky řeší všechny úkony spojené s koupí ojetého vozu – včetně komplikovaného přepisu. Oproti tomu čeští zájemci o koupi vozu mají ideální příležitost osvojit si novou disciplínu v podobě nákupu ojetého vozu online např. s online marketplace Carvago.com.

„V ČR stačí navštívit technickou kontrolu a následně jít na úřad a auto přihlásit. Dokonce samotnou žádost o registraci lze podat na kterémkoli úřadě. Na Slovensku je celý proces mnohonásobně komplikovanější. I když mají obě země lhůtu pro schválení přihlášky 30 dní, na Slovensku celý proces trvá výrazně déle. Všechny kontroly i administrativní úkony se totiž dějí hned několikrát,” popisuje rozdíly Jakub Šulta, CEO online marketplace ojetých aut Carvago.com.

Rozdíl spočívá také v nákladech na přihlášení auta. Zatímco v tuzemsku vycházejí celkové náklady (technická kontrola a přihlášení vozidla) zhruba na 3 300 Kč, na Slovensku může částka narůst dokonce až na 110 000 Kč. I u vozu s výkonem do 80 kW vyjdou poplatky na více jak 9 000 Kč. „To je téměř trojnásobek částky, kterou běžný motorista zaplatí v České republice. Výsledkem je, že na Slovensko přichází výrazně méně novějších ojetých aut a průměrný věk vozového parku zůstává stále vysoký. Zatímco na Slovensku je to 13,9 roku, v České republice 9,9 a v Rakousku dokonce jen 7,1 roku,“ říká Jakub Šulta. *

Čtyři body, které na Slovensku komplikují přihlašování ojetých aut

I když český a slovenský systém registrace vychází ze stejného základu schvalování aut pro provoz, za posledních téměř 30 let od rozdělení se praxe obou zemí výrazně změnila. Zatímco český systém se zjednodušil, ten slovenský se naopak zkomplikoval. Tou první komplikací je dvojitá kontrola přes technickou kontrolu a kontrolu originality, která by se přitom dala udělat na jednom místě a za jeden poplatek. Druhým bodem je překlad původního technického průkazu do slovenštiny i přesto, že údaje jsou na evropské úrovni standardizované a slovenský úřad si je může ověřit v evropské databázi. Třetí překážkou je několik různých poplatků: místo jednoho poplatku za dovoz musí majitel zvlášť platit také recyklační poplatek, registrační poplatek, a ještě poplatek za vydání evidenčních čísel. Nemluvě o dodatečném poplatku za administrativní STK. Čtvrtým limitujícím krokem je dvojitá návštěva úřadů: nejprve musí žadatel přijít na Dopravní úřad, kde mu vystaví prázdný technický průkaz bez údajů, a následně musí navštívit také policii, kde do dokladů doplní osobní údaje a vydají „značky“.

Dovoz starších ojetin vychází na Slovensku výhodněji než těch mladších

Zvláštní specialitou je registrační poplatek podle výkonu motoru a koeficient zbytkové hodnoty auta, který klesá s věkem vozidla. „Tím se stává dovoz starších ojetých vozidel finančně výhodnější na úkor mladších. V době, kdy Evropská unie řeší podmínky nové emisní normy Euro 7 a existuje závazek zásadně snížit emise CO2 v příštích letech, napomáhá tento registrační poplatek dovozu starých aut s normami Euro 3 či Euro 4,“ říká Jakub Šulta.

Porovnání procesu přihlášení auta: Slovensko vs. Česká republika

Krok 1Technická a emisní kontrola po dovozu auta staršího 4 let
Krok 2Kontrola originality
Krok 3Překlad technické průkazu do češtiny
Krok 4Úhrada recyklačního poplatku
Krok 5Přihlášení na obvodním úřadě a zaplacení registračního poplatku
Krok 6Vydání evidenčních čísel
Krok 7Administrativní STK

Česko       Slovensko

Krok 1Technická a emisní kontrola po dovozu auta staršího 4 let
Krok 2Přihlášení auta na úřadě a vydání evidenčních čísel

Registrační poplatek je s rostoucím věkem auta nižší (tabulka výpočtu poplatku)

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

* Statistika ACEA (Asociace evropských konstruktérů vozidel) z roku 2018

Carvago.com je největší evropský online marketplace, který si zakládá především na spolehlivosti a transparentnosti. Čeští zákazníci mohou vybírat z více jak 750 tisíc prověřených aut z celé Evropy a všechny vozy prochází před prodejem kompletní nezávislou technickou inspekcí. Od výběru vozu až po podpis kupní smlouvy a přihlášení vozu vše probíhá online a na každý vůz služba poskytuje šestiměsíční prodlouženou záruku. Kromě toho Carvago.com poskytuje také komplexní služby, které jsou s nákupem vozidla spojené, takže je možné současně sjednat také financování, pojištění apod. Zároveň si zákazník může nechat auto doručit až před dveře svého domu a samozřejmostí je možnost vůz do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.