Rating publikuje hodnocení dodržování standardů novinářské práce

30. června 2021, Praha – Nezávislý projekt Rating, hodnotící dodržování základních novinářských norem, publikuje další vlnu výsledků a přichází s metodickými úpravami a změnami. Provozovatelem projektu Rating je Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) a datové výstupy slouží ke kultivaci mediálního prostředí u nás.

Nezávislý projekt hodnocení médií Rating přichází už se čtvrtou vlnou výsledků, tentokrát zaměřených na hodnocení dodržování základních novinářských norem u online zpravodajských médií.  „Na seznamu figurují de facto všechna zpravodajská média a na základě naší zpětné vazby některá z nich na sobě hodně zapracovala, což se promítlo ve stávajících výsledcích,“ komentuje aktuální výsledky Kateřina Hrubešová, ředitelka NFNZ.  Příkladem je vydavatelství CNC a jeho Blesk.cz a média patřící do stáje vydavatelství Incorp media, například Eurozprávy. Tradičně mezi nejlépe hodnocenými figurují na čelních příčkách například weby Aktualne.czDeník NDeník Referendum nebo Seznam Zprávy.

Seznam veškerých hodnotících kritérií a výsledků médií najdete zde. „Díky aktualizaci metodiky Ratingu jsme mohli nově zařadit i ta média, která ve svém zpravodajství využívají servisu ČTK. Pokud je ve zprávě založené na ČTK i vklad redakce a je také tak označena, pak se na ni díváme jako na redakční obsah, který až na drobné výjimky, hodnotíme podle jednotných kritérií,“ upřesňuje Josef Šlerka, vedoucí projektu Rating

Velkou bolestí je neoznačování původních zdrojů zpráv v článcích či absence jejich prolinkování na původní zdroj, které by mělo být v digitálním prostředí a době naprostou samozřejmostí. Z nové verze Ratingu také vyplývá, že hodně toho lze zlepšit u zpráv ze zahraničí. Média mnohdy přebírají články ze zahraničních serverů nejen bez řádného označení, ale také bez dalšího ověření. Mezi časté přešlapy, kterých se média za hodnocené období dopouštěla, patří rovněž absence kontaktů na redaktory. 

Od září letošního roku projekt počítá s aktuálnější, tj. s kvartální publikací výsledků, která bude rychleji odrážet změny v práci jednotlivých redakcí, což je pro ně výrazně motivující prvek se zlepšovat.

Účelem projektu Rating není penalizovat jednotlivé redakce, ale poskytovat jim zpětnou vazbu kvality jejich práce a tím zlepšovat novinářské standardy a mediální prostředí v Česku. Tvůrci projektu také počítají se zavedením dalšího, nového kritéria, kterým je počet původních publikovaných zpráv v sekci Domácí a Zahraniční jednotlivé servery.

O Ratingu

Rating NFNZ je transparentní a nezávislý a široce uznávaný nástroj určený k hodnocení práce redakcí, tj. dodržování základních novinářských standardů a zvyšování mediální gramotnosti čtenářů médií v České republice. Jeho záměrem je poskytnout přehled o tom, jak analyzovaná média zacházejí s informacemi a poskytují je čtenářům, a zároveň je vodítkem pro firmy zadávající inzerci na konkrétní média.

Rating NFNZ vychází ze tří principů, které považujeme za základ profesionální novinářské práce: transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práci s obsahem. Z těchto principů vychází metodika Ratingu (detailněji zde).

O NFNZ

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitních a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o důležitých společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.  K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt Rating.  Ten nezávisle hodnotí důvěryhodnost českých zpravodajských webů, tištěných deníků, publicistických časopisů a webů na základě dodržování základních novinářských norem. Jeho prostřednictvím kultivuje mediální prostředí v České republice. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Označeno tagem