Sberbank otevřela charitativní sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem

Praha 29. 6. 2021 Sberbank se rozhodla prostřednictvím svého nadačního fondu uspořádat charitativní sbírku na pomoc lidem zasaženým ničivým tornádem na jižní Moravě. Příspěvky lze posílat na účet Nadačního fondu Sberbank 4211111737/6800. 

Sberbank spustila sbírku prostřednictvím Nadačního fondu Sberbank, kterou chce pomoci lidem zasaženým tornádem. Příspěvky, které poskytnou její zaměstnanci, navíc banka zdvojnásobí. Finanční prostředky pak poputují Diecézní charitě Brno, která dnes koordinuje řadu aktivit ve prospěch obnovy domů v zasažených obcích. „Jakmile to situace dovolí, chceme ve spolupráci s Diecézní charitou Brno připravit i možnost zapojení našich zaměstnanců v rámci dobrovolnických aktivit do odklízení následků škod a obnovy této lokality,“ doplňuje Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank.

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.