I přes úspěšnou digitalizaci ve zdravotnictví se lékaři v praxi setkávají s řadou problémů: nekompatibilita systémů či administrativní zátěž jsou těmi nejčastějšími

  • Zaměření na samotnou technologii bez spolupráce s koncovými uživateli nepřináší kýžené výsledky
  • Rizikem je nadměrná byrokracie, falešné poplachy i systémové chyby při objednávání léků
  • Decentralizace a zaměření na uživatele je dle expertů panelu EIT Health „Morning Health Talks“ klíčová

Digitalizace zdravotnictví, která má usnadnit práci zdravotníkům a zefektivnit a zkvalitnit léčbu a péči o pacienta, naráží v praxi na problémy. Shodli se na tom experti na digitalizaci a inovace během červnového odborného panelu EIT Health Morning Health Talks 2021, který v České republice organizuje DEX Innovation Centre.

Takzvaný systém EHR (electronic health record – elektronický zdravotní záznam) je digitální verzí pacientovy složky a umožňuje nahlížet na zdravotní záznamy pověřeným lékařům nezávisle na oddělení či místě. „I přes úspěšnou digitalizaci se však lékaři setkávají s řadou problémů”, uvedl Josef Dvořák z inovační agentury Direct People. ERH systémů je celá řada a často spolu nedokáží komunikovat. „Mimo vzájemnou nekompatibilitu systémů je problém i s administrativní zátěží. Lékaři zadáváním dat do systému tráví až polovinu svého času. K byrokracii se přidávají i další problémy, jako jsou falešné poplachy a potenciálně fatální systémové chyby při objednávání léků. Důsledkem toho se EHR významně podílí na syndromu vyhoření zdravotnického personálu,” dodává Dvořák. 

EHR systémy by dle účastníků panelu měly uživatelům řešit jejich potřeby a především usnadňovat práci. Pokud se digitalizace soustředí pouze na samotnou technologii, výsledek může být neuspokojivý. Veškeré digitální nástroje a systémy by měly být vytvářené ve spolupráci s koncovými uživateli, což potvrzuje i Tomáš Vavrečka ze společnosti Phillips. „Středem naší strategie jsou potřeby zákazníků,” říká. Tímto decentralizovaným způsobem lze vytvořit systém, který bude dostatečně jednoduchý a použitelný v lékařské praxi.  Je totiž založen na potřebách pacientů, lékařů a dalších zdravotníků.

Decentralizace procesu digitalizace zdravotnictví probíhá i v ostatních zemích. „Digitální transformace je vždy o lidech. Bohužel se na to občas zapomíná,” říká Sofia Couto da Rocha, vedoucí projektu Transformace a digitální inovace v Lusiadas Saúde v Portugalsku. Decentralizovanou digitalizaci zdravotnictví podle ní mimo jiné urychlila i pandemie COVID-19. „Lidé se báli setkávat, zaregistrovali jsme tak zvýšenou poptávku po online lékařských službách a konzultacích. Za pouhých sedm dní jsme vyvinuli aplikaci #TodosPorUm, která během pandemie na základě dotazníku vyhodnotila uživatelovy příznaky a v případě potřeby jej odkázala na chat se zdravotnickým personálem,” dodává da Rocha. Aplikací prošlo téměř 400 tisíc dotazů a funkčnost chatu zajišťovalo 3800 zdravotníků. 

V České republice se mezi zdravotníky těší oblibě open-source aplikace zScanner, která je dostupná na Google Play pro soukromé telefony lékařů a sester a zajišťuje rychlou, snadnou a bezpečnou klinickou fotodokumentaci (např. dokumentaci rány a následné léčby). Díky využívání vlastních zařízení byla aplikace zdravotníky snadno přijata. 

Právě bezpečnost dat je jedním z nejdůležitějších aspektů digitalizace. „Inovátoři a poskytovatelé technologií musí navrhovat své nástroje s ohledem na soukromí pacientů. Ochrana osobních údajů již od prvotního designu není jen konkurenční výhodou, stala se podmínkou,” uvádí Ioana Stupariu, expertka na ochranu osobních údajů z Healcloud. 

Cílem digitalizace by tedy neměla být samotná digitalizace, ale jednodušší práce doktorů a dalších zdravotníků, kteří budou schopní pracovat za pomoci svých nástrojů (smartphonů), na které jsou zvyklí. Úspěšná digitalizace je ta, která je nenucená, technologicky bezpečná, uživatelsky přívětivá a nevyžaduje vysoké investice. 

Rozhovory jsou dostupné na https://youtu.be/3EhWgS0ax30 a https://youtu.be/LYL0-CUax-w

O EIT Health:

EIT Health je neziskovou organizací a jedním z největších evropských partnerství mezi veřejnou a privátní sférou v oblasti zdravotnických inovací. Tvoří ji téměř 150 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji. EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie. Více informací získáte na: http://www.eithealth.eu.

O EIT Health Morning Health Talks

EIT Health Morning Health Talks  je regionální diskusní fórum a platforma pro networking s cílem utvářet  a zlepšovat ekosystém inovací ve zdravotnictví. Regionální názoroví vůdci, politici, autority, inovátoři, start-upoví leadeři, investoři a profesionálové ve zdravotnictví přináší na regionální úrovni některé z nejpačivějších výzev v oblasti zdravotní péče, jimž čelí evropské zdravotnické systémy, jako je například digitální transformace, využití umělé inteligence ve zdravotnictví, value-based zdravotnictví, využití dat, kyberbezpečnost či zdravý životní styl. Závěry ve formě doporučení, white papers a reportů jsou prezentovány decision makerům na lokální i evropské úrovni za účelem zlepšení zdraví všech členů EU.

O DEX Innovation Centre:

DEX Innovation Centre je neziskové, multidisciplinární výzkumné centrum v Liberci se zaměřením na aplikaci digitálních řešení skrze různé sektory. Hlavními oblastmi jsou Chytré Zdraví, Energie a Doprava. 

DEX Innovation Centre zlepšuje společnost skrze digitální inovace a výzkum. Daří se to skrze 4 hlavní aktivity – spolufinancováním výzkumných a inovačních projektů, spoluvytvářením nových inovací, budováním nových startupů a technologických týmů a vzděláváním společnosti.