Vyjádření společnosti Eaton k návrhům Evropské komise v oblasti regulace infrastruktury alternativních pohonných hmot

Evropská komise přijala 14. července 2021 soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Toto snížení emisí v příštím desetiletí zásadním způsobem přispěje k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se Zelená dohoda pro Evropu stala skutečností. Návrhy se týkají také regulace infrastruktury alternativních pohonných hmot.

„Pokud se podaří její vybudování a široké uplatnění, povede infrastruktura pro obousměrné nabíjení elektromobilů k poklesu jejich pořizovací ceny a ke snížení nákladů na posílení sítě. Důvodem je odstranění momentů maximálního zatížení sítě. Společnost Eaton proto oceňuje návrh Evropské unie k Regulaci infrastruktury alternativních pohonných hmot, který požaduje, aby všechny systémy nabíjení umožňovaly využití přebytečné energie z elektromobilů v budovách nebo sítích (V2G). Aby takový systém mohl skutečně fungovat a poskytovat své výhody, je potřeba, aby bylo obousměrné nabíjení možné všude, kde se automobily parkují na delší dobu – tam, kde lidé žijí, pracují a tráví volný čas. To znamená, že relevantní nařízení Evropské unie, jako Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), musí požadovat zřízení potřebné infrastruktury, která bude podporovat obousměrné nabíjení v nových i stávajících budovách. Je také nezbytné, aby majitelé automobilů a budov byli odpovídajícím způsobem odměněni za služby, které vytvořením otevřených a flexibilních trhů v Evropě poskytnou provozovatelům sítí. Zavádění elektrifikace dopravy se v Evropě zrychluje a s ním poroste i potřeba zavedení těchto trhů“, řekl Ľuboš Reviľák ze společnosti Eaton.