Rheinmetall představuje první ucelený koncept nové generace vojáka budoucnosti Bundeswehru

Společnost Rheinmetall představila německému Bundeswehru v premiéře celistvý koncept nové generace Future Soldier – Expanded System (IdZ-ES). Prezentace byla prvním výsledkem zakázky na komplexní studii, kterou Rheinmetall získal v březnu 2021.  Cílem studie je prověřit a vyhodnotit možná vylepšení stávající verze IdZ-ES, která je již ve výzbroji Bundeswehru, a vytvořit kompletní koncept třetí generace systému IdZ-ES.

Studie má za úkol odhalit potenciální rizika implementace, nákladové faktory a stupeň vyspělosti systému zaměřeného na plnění úkolů. Bude sloužit Bundeswehru jako podklad pro přípravu návrhů řešení pro pořízení IdZ-ES třetí generace. Studie má být dokončena do 30. května 2022. V závislosti na jejím výsledku by mohl vzniknout potenciál pro další významnou zakázku pro společnost Rheinmetall, protože Bundeswehr potřebuje stále pokročilejší digitální systémy pro vojáky.

Studie rovněž zahrnuje sedm pracovních balíčků, které dohromady tvoří kompletní systém IdZ-ES, tj. jádro systému a jeho periferie. Mezi ně samozřejmě patří funkce velení, řízení, komunikace, počítačů a zpravodajství (C4I), které jsou mimo jiné zkoumány z hlediska plánovaného souladu s programem digitalizace pozemních operací (D-LBO). V úvahu se berou také subsystémy oděvů, ochranných a nosných zařízení, optiky a optroniky či spojení s pozemními vozidly a letadly, jakož i zbraněmi a zaměřovacími zařízeními. Průběžné zprávy k jednotlivým aspektům mají být předloženy 22. listopadu 2021 a 30. května 2022. Závěrečný report o všech činnostech zahrnutých do studie má být také odevzdán 30. května 2022.

V průběhu smluvní studie budou vyrobeny zkušební a testovací vzorky. Rheinmetall Electronics plní v projektu funkci generálního dodavatele a řada společností se na něm podílí jako subdodavatelé.

Zakázka na studii vychází ze dvou konstrukčních systémů: jedná se o IdZ-ES 68 pro čety a systém Panzergrenadier. Systém Panzergrenadier se skládá z IdZ-ES VJTF a nové, vylepšené verze bojového vozidla pěchoty Puma. Nasazen bude v předsunuté formaci NATO Very High Readiness Joint Task Force VJTF 2023, již vybavuje právě Bundeswehr. V březnu 2021 vrchní velitel německé armády prohlásil systém Panzergrenadier za „připravený k akci“.