Renishaw: obráběcí stroje za miliony korun ovládá obyčejný mobil

CNC obráběcí stroje jsou běžným výrobním nástrojem ve většině průmyslových podniků. Umožňují efektivní výrobu stále složitějších a přesnějších dílů. Využití všech možností těchto superstrojů však brzdí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řada firem proto řeší otázku, jak rychle vyškolit obsluhu moderních strojů.

Tradiční způsoby programování pomocí G-kódů totiž vyžadují určitou úroveň znalostí, které někteří pracovníci nemají a nejsou schopni je v dostatečně krátkém čase vstřebat. 

Společnost Renishaw, která patří mezi přední světové strojírenské společnosti, zjistila, že nejjednodušším způsobem, jak programování i těch nejsložitějších strojů lidem přiblížit, je využití jednoduchých mobilních aplikací.

Jednou z takových aplikací je Renishaw GoProbe, kterou si od jejího představení v roce v 2017 stáhlo do mobilního telefonu už více než 50 000 uživatelů. Aplikace Renishaw GoProbe podporuje obrobkové a nástrojové sondy, a to včetně nejnovějších laserových sond NC4.

Firmy nemohou zatěžovat odborníky rutinou

„Smartphone má po ruce snad každý. Uživatel si v přehledné nabídce vybere požadovaný měřicí cyklus a zadá jmenovité rozměry měřeného prvku. Mobil mu v reálném čase vrátí jednořádkový příkaz, který jednoduše opíše do obráběcího stroje. Není k tomu potřeba znalost G-kódu, propojovací kabely, speciální počítače ani dodatečné softwarové vybavení. Tato jednoduchost evidentně uživatelům maximálně vyhovuje,“ vysvětluje Josef Sláma, ředitel české pobočky společnosti Renishaw, která patří mezi světové lídry v oblasti vývoje měřicích systémů pro strojírenství a lékařství.

Že se sázka na jednoduchost vyplatila, potvrzují i velké průmyslové podniky.  Zástupce průmyslové společnosti Unimac uvádí: „Software GoProbe je velmi snadno pochopitelný. Použití jednořádkových příkazů nám umožnilo rychlé a snadné osvojení nového snímacího systému i práce s ním.“ 

„Průmyslové podniky si nemohou dovolit být závislé na hrstce nedostatkových odborníků a ty navíc zahlcovat rutinními úkoly. Trendem je proto zpřístupnění technologií každému zájemci bez nutnosti dlouhého a nákladného proškolování,“ vysvětluje Josef Sláma.

I začátečník může ovládat složité obráběcí stroje 

Společnost Renishaw pro účely vzdělávání široké skupiny uživatelů vyvinula speciální školicí soupravu. Ta je k dispozici pro zmiňovanou aplikaci GoProbe. Formou samostudia umožňuje všem zájemcům získat potřebné dovednosti. 

I méně zkušení uživatelé se tak naučí ovládat složité stroje. Zkušení uživatelé se mohou naopak zaměřit na složitější problémy a ze strojů získat maximum možného. 

„Naši technici až dosud měřicí sondy na obráběcím stroji nepoužívali. Díky cyklům GoProbe a výukovým pomůckám a materiálům pro samostudium si měření se sondami Renishaw velmi rychle osvojili,“ uzavírá zkušenosti zástupce společnosti R&R se sídlem ve Spojených státech amerických. 

——————————————————————————

INFOBOX: CO JE CO

  • Co je vlastně sonda? Sondy jsou velmi přesné spínače, které při kontaktu s povrchem obrobku generují spínací signál. Tento signál řídicí systém stroje využije k výpočtu přesné polohy a rozměru měřené součástky.
  • Obrobkové sondy jsou určeny zejména pro CNC obráběcí centra a soustruhy. Slouží k identifikaci a ustavení obrobku, průběžné kontrole jeho rozměrů při obrábění, monitorování stavu povrchu a ověření konečných rozměrů hotového dílce před dokončením. 
  • Nástrojové sondy slouží k měření velikosti nástroje před začátkem obrábění a ke kontrole poškození nebo zlomení nástroje během obrábění. Umožňují automatizovat a výrazně zvyšovat produktivitu výroby.
  • Sondy jsou vybaveny doteky, které zprostředkovávají kontakt mezi sondou a součástkou či obrobkem. Klíčovou vlastností doteku je tuhost doteku a minimální tvarová úchylka kuličky.
  • NC4 – je bezkontaktní laserová nástrojová sonda. Poskytuje velmi rychlé a přesné měření nástrojů a detekci jejich poškození; umožňuje řízení procesu na obráběcích strojích všech velikostí a typů.

 ——————————————————————————

Ilustrační obrázky:

Namísto složitého kódování operátor zadá do aplikace potřebné údaje a obratem získá příkaz, který zadá do řídicího systému CNC stroje. K dispozici je nápověda ve formě animací, obrázků a srozumitelných instrukcí.

Programování CNC obráběcích strojů vyžaduje znalost tzv. G-kódu. Vytvoření programu vyžaduje specializované znalosti, kterými všichni operátoři obráběcích strojů zdaleka neoplývají.

Aplikace GoProbe umožňuje naprogramovat měřicí cyklus pomocí několika dotyků displeje mobilu. Stačí vybrat požadovaný typ cyklu a do příslušných políček vložit jmenovité rozměry měřeného prvku. Aplikace vygeneruje požadovaný příkaz a zobrazí jej na obrazovce. Operátor prostě opíše příkaz do řídicího systému CNC obráběcího stroje.

GoProbe training kit

Školicí souprava GoProbe pomáhá k rychlému nabytí vědomostí a jistoty při práci s procesy ustavování dílců a nástrojů. K dispozici je nápověda ve formě animací, obrázků a srozumitelného textu.