Chcete své kampaně poměřit s ostatními? Uzávěrka pro podání přihlášek do Effie 2021 se blíží

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže Effie se nezadržitelně blíží. Marketingové a reklamní agentury mají poslední týden na to, aby přihlásily své nejlepší kampaně a poměřily síly s nejlepšími projekty na českém trhu. Letošní ročník navíc přináší velkou novinku v podobě kategorie z oblasti sportovního marketingu. 

Praha (9. srpna 2021) – Agentury a zadavatelé mají poslední šanci přihlásit své nejlepší projekty do Effie 2021, která se zaměřuje na efektivitu marketingové komunikace. Soutěž pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA). Posunutý a již finální termín uzávěrky přihlášek je v pondělí 16. srpna.  

 „Kvalita a efektivita kampaní v naší soutěži se každoročně posouvá dopředu. Pokaždé nás mile překvapí, s jak originálními nápady agentury a značky přichází. Bez nadsázky můžeme říct, že přihlášené projekty patří mezi to nejlepší, co česká reklamní scéna nabízí,“ říká Ondřej Novák z týmu Effie.  

Novinka v podobě kategorie Sportovního marketingu 

Svět kvalitní reklamy a marketingu postupně vstupuje i do oblasti sportu. V posledních letech se českým sportovním klubům daří produkovat velice povedené kampaně, které se můžou měřit s těmi nejkvalitnějšími z jiných oblastí. Vedení Effie na tento trend zareagovalo a letos poprvé otevřelo novou kategorii zaměřenou na sportovní marketing. 

„Kromě tradičních sportovních kampaní mohou agentury i značky přihlašovat také e-sportové projekty, což je fenomén, který se v posledních letech těší velké oblibě. Značky si uvědomují jeho důležitost, a proto do marketingové podpory začínají vkládat nemalé finanční prostředky. Důsledkem toho jsou velice povedené reklamní počiny, které mají v naší soutěži velkou šanci uspět,” vysvětluje ambice nové kategorie Novák. 

Pravidla a podmínky účasti 

Přihlásit své projekty mohou komunikační, mediální či jiné agentury nebo jejich přímí zadavatelé. Podmínkou k řádné registraci je, aby kampaně proběhly v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2021. 

Výjimku tvoří kategorie Dlouhodobé budování značky a Business Transformation, do nichž mohou být přihlášené i kampaně zveřejněné až 3,5 roku nazpět.

Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota složená z 22 odborníků, kteří působí napříč celým marketingovým odvětvím. Mezi ně patří zástupci zadavatelů reklamy, komunikačních a mediálních agentur, výzkumných společností a novinářů, respektive odborníků na marketing a komunikaci a také ředitel Asociace komunikačních agentur.  

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v listopadu 2021, termín i samotný průběh večera bude upřesněn s ohledem na pandemickou situaci. Pořadatelé Effie však počítají se všemi nástrahami a prozatím se drží plánu, že by slavnostní galavečer probíhal online.  

O Effie

EFFIE je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Ve dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.

EFFIE překračuje hranice reklamy a tradičních médií, protože moderní marketing kombinuje různé komunikační disciplíny a využívá nová média. Podle mezinárodního průzkumu reklamy (GWA) je Effie nejprestižnější soutěží v oblasti komerčních komunikací. Koná se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Gobal Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa.

V České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997, kdy AKA získala licenci od americké společnosti AMA N.Y. V prvním ročníku soutěžilo 23 kampaní.

Více na www.effie.cz

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

Označeno tagem