CSG Aerospace má svého prvního viceprezidenta pro výzkum a vývoj, stal se jím profesor Bohuslav Přikryl

Bývalý rektor Univerzity obrany a uznávaný odborník na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva Bohuslav Přikryl obsadil nově zřízenou pozici viceprezidenta pro výzkum, vývoj a inovace divize CSG Aerospace. Pod jeho vedením se chce divize, a potažmo celý průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group stát lídrem v oblasti vývoje a výroby nových technologií, které odpovídají prioritám zákazníků v Evropské unii a členských zemí NATO.

Jsme si dobře vědomi, že orientace na vědu a výzkum je nezbytným předpokladem toho, abychom si udrželi vůdčí pozici na českém trhu a stali se nepostradatelnými pro naše partnery v Evropské unii a NATO. Je to také esenciální podmínka naší budoucí prosperity. Proto majitel Michal Strnad rozhodl o zřízení pozice viceprezidenta pro výzkum, vývoj a inovace,“ uvedl předseda představenstva CSG Aerospace Aleš Kvídera. „Jsem velmi rád, že se nám ji podařilo obsadit tak všestrannou osobností, jakou je profesor Bohuslav Přikryl. Je nejen respektovaným odborníkem na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva a na ochranu obyvatelstva. Má také bohaté zkušenosti z manažerské práce v rámci vojenského vysokého školství a složek resortu Ministerstva obrany ČR, i ze spolupráce s partnerskými institucemi doma a v zahraničí,“ doplnil.

Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. absolvoval vysokoškolské studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Tam dokončil také doktorské postgraduální studium teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojsk, a v roce 1999 byl jmenován docentem v tomto oboru. Od roku 1987 působil na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a následně na Univerzitě obrany v Brně (UO) jako přednášející a postupně v mnoha vysokých manažerských a akademických funkcích. V roce 2004 byl na UO jmenován profesorem v oboru Ochrana obyvatelstva. V rámci vojenské kariéry dosáhl hodnosti brigádního generála. Absolvoval také kurz velitelů dělostřeleckých oddílů ve Spolkové republice Německo a kurz pro vysoké státní úředníky v oblasti vyzbrojování ve Francii. Mezi lety 2012–2020 vykonával funkci rektora – velitele Univerzity obrany v Brně. V letech 2013–2019 byl členem Generálské rady náčelníka Generálního štábu AČR, několik let byl i členem Kolegia ministra obrany ČR.

V divizi CSG Aerospace holdingu Czechoslovak Group, která zastřešuje firmy působící v leteckém průmyslu, má od června na starosti vědu, výzkum, vývoj a spolupráci s akademickým sektorem. „Do budoucna chci sledovat perspektivní směry vývoje zejména u nastupujících a rušivých technologií, které odpovídají prioritám NATO a EU v této oblasti i národním strategiím, systematicky vybírat vývojové priority a spolupracovat s akademickým sektorem. Cílem je, aby CSG dokázala správně určit vývojový směr a v období několika let se dostat k aplikaci, tedy produktu dobře uplatnitelnému na trhu,“ uvedl Bohuslav Přikryl. „Domnívám se, že zřízení nové pozice a její náplň je i krásný příklad naplnění snahy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o hlubší propojení (akademického) výzkumu a vývoje s průmyslem ČR vedoucí k posílení jeho konkurenceschopnosti cestou produktů s vyšší přidanou hodnotou a adoptování průlomových technologických řešení,“ dodal.

Holding Czechoslovak Group už v současnosti nabízí svým domácím i zahraničním zákazníkům zajímavé produkty vlastního vývoje v oblasti letectví i pozemní techniky. Jedná se například o malý přenosný radar ReTWIS, který „vidí“ skrz zeď, nebo ReGUARD, první český, digitální 3D radar s plně elektronickým vychylováním svazků. Oba výrobky z produkce firmy Retia už také prorazily i na trh v USA. Dalšími úspěšnými výrobky splňujícími nejvyšší technologické a bezpečnostní nároky jsou obrněná vozidla TITUS a Pandur (ve verzích velitelsko-štábní a spojovací) z produkce společnosti Tatra Defence Vehicle a jejích partnerů v holdingu CSG i mimo něj. Horkou novinkou, kterou společnost Excalibur Army z rodiny CSG představila teprve letos na veletrhu ve Spojených arabských emirátech, je i samohybná kanónová houfnice DITA.

O holdingu Czechoslovak Group a divizi CSG Aerospace

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2020 tržby v hodnotě 25,7 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. 

CSG Aerospace je divize holdingu, která zastřešuje osm českých a slovenských společností působících v oborech spjatých s letectvím. Společnosti se svými produkty a službami navzájem doplňují a nabízejí zákazníkům komplexní a profesionální řešení v mnoha oblastech civilního i bezpečnostního sektoru. Divize vyrábí a prodává leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjí software pro řízení letového provozu, zajišťuje opravy letadel a poskytuje letecký výcvik.