Na školní potřeby si české domácnosti nepůjčují – a pokud ano, tak v rámci rodiny

Hradec Králové, 18. srpna 2021 – Pro naprostou většinu českých domácností nepředstavuje zahájení školního roku tak velký výdaj, aby si na školní potřeby pro děti musely půjčit. Společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, v průzkumu zjistila, že na školní potřeby si musí vzít úvěr jen necelá 4 % českých domácností. 

Školní potřeby pro děti řeší především ženy, a pokud jejich úspory na výdaje spojené se začátkem školního roku nestačí, nejčastěji si půjčí potřebné peníze v rámci rodiny. Větší potřebu půjčit si peníze na školní potřeby mají domácnosti se čtyřmi a více členy a rodiče, kteří jsou svobodní nebo rozvedení.

Nákup školních pomůcek může, především u rodin s více dětmi, znamenat podstatný zásah do rozpočtu domácnosti. V našem průzkumu jsme zaznamenali i rodiny, kde si rodiče museli na školní výbavu pro své děti půjčit i více než 5 000 korun. Celkově jsou ale půjčky za tímto účelem naprosto výjimečné a při nedostatku financí zpravidla pomůže širší rodina,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Kromě nezaměstnaných rodičů si na školní pomůcky půjčují nejčastěji rodiče zaměstnaní na základě smlouvy o dílo nebo dohody o provedení práce. Největší částky si na školní výbavu svých dětí půjčují rodiče zaměstnaní v oboru zemědělství a lesnictví. Potřeba půjčit si peníze na školní pomůcky pro děti nijak zásadně nesouvisí s dosaženým vzděláním rodičů.

Není překvapením, že si peníze na školní pomůcky potřebují půjčit především domácnosti, kterým jejich rozpočet často nevystačí ani na nejlevnější potraviny a oblečení. Rodiče, kteří potřebují úvěr na výbavu dětí do školy, mají navíc často i další závazky po splatnosti a nemají žádné úspory,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

I když budou rodiče vybírat mezi nejlevnějšími nabídkami, přijde výbava pro dítě nastupující do první třídy skoro na 5 000 korun. Další peníze stojí školní výlety, exkurze, povinné kurzy nebo pobyt na škole v přírodě. Rodiny, kterým jejich příjmy a úspory nestačí na pořízení školních pomůcek pro děti, mají možnost obrátit se na různé neziskové a charitativní organizace, nebo pořídit levnější výbavu z druhé ruky.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem