FTL – přímý, spolehlivý a snadný způsob nákladní dopravy

Dopravci se neustále snaží udržet krok s rostoucími nároky a očekáváními svých zákazníků. Přední dopravní a logistické společnosti jako C.H. Robinson následují tento trend, vyvíjejí technologie a připravují strategie pro zajištění dopravních řešení, která jsou současně rychlá, efektivní a spolehlivá. Jednou z nich je doprava typu FTL.

Spolehlivá doprava napříč Evropou

Zkratka FTL je odvozena ze tří anglických slov – Full, Truck a Load. To znamená, že nákladní automobil je plně naložen a veze zboží přímo od odesílatele zásilky k jejímu příjemci. Doprava typu FTL předpokládá, že po cestě nedochází k žádným překládkám zboží. Proto se FTL doporučuje pro převoz choulostivého nebo nebezpečného zboží, které by se mohlo při překládce poškodit. Bežně se užívá také jako nejvhodnější způsob dopravy při přeshraničních trasách.

„Kombinace dopravních řešení typu FTL, nejlepších technologií v sektoru a lokálních odborníků v každé zemi je receptem na rychlou a spolehlivou dopravu mezi dvěma koncovými body. V Evropě disponujeme širokou odborností v pomoci dopravcům spolehlivě přepravit jejich náklad napříč hlavními přeshraničními koridory na kontinentu, i za jeho hranice. Jako C.H. Robinson přepravujeme nejvíce nákladů typu FTL ze všech firem na světě,” říká Arkadiusz Glinka, ředitel produktového managementu ve společnosti C.H. Robinson Europe.

Kdy využít FTL? 

FTL je nejlepším řešením pro ty, jejichž prioritou je rychlá, spolehlivá, přímá doprava bez překládek. Při rozhodování o využití FTL berou dopravci v potaz několik proměnných, jako jsou velikost a hmotnost zásilky, klasifikace nákladu nebo harmonogram doručení. FTL je mimořádně vhodný způsob pro zboží, které musí být doručeno rychle, přímo z bodu A do bodu B, vzhledem k časovým omezením – například u potravinářských výrobků s krátkou dobou trvanlivosti nebo nebo některých léků. Svoji roli hraje také choulostivost nebo křehkost výrobků. V takovém případě volba FTL umožňuje dopravcům zamezit možnému poškození při manipulaci s přepravovaným zbožím.

FTL se běžně používá pro velké zásilky, které naplní celý kamion, případně alespoň téměř celý. Mimořádně tak zlepšuje efektivnost nákladů. Přestože FTL běžně stojí o něco více než doprava typu LTL (Less Than Truck Load), pokud je návěs zcela naplněn nebo je dosaženo jeho hmotnostní kapacity, stává se FTL ekonomičtější volbou než LTL. Zatímco velikost nákladu hraje klíčovou roli, jsou případy, kdy určitý druh přepravovaného zboží nemůže být ve stejném prostoru s jiným zbožím. Jedná se většinou o vysoce rizikové nebo nebezpečné zboží, jako jsou například některé chemické látky. V takových případech je doporučeno volit FTL, i pokud je velikost nákladu menší.

Technologická podpora

Každý doručovací proces obsahuje množství důležitých informací, které je třeba dokonale zorganizovat. Proto efektivní doprava založená na strategii FTL vyžaduje podporu nejlepších technologií v sektoru, využívajících sílu těchto dat. Platforma pro řízení dopravy Navisphere od společnosti C.H. Robinson poskytuje data v reálném čase a informace o přepravě, včetně všech dopravních aktualizací a externích faktorů, které mohou narušit nebo jinak ovlivnit jednotlivé doručení.

„Díky neustálému analyzování a sledování celé řady proměnných, včetně těch nejjednodušších, jako jsou původ, cílová destinace, dostupnost řidičů, velikost a třída nákladu odchozích zásilek, vždy najdeme ty nejefektivnější způsoby pro konsolidaci nákladu. Správně stanovená dopravní strategie typu FTL založená na analýze takových dat a viditelnosti dodavatelského řetězce zajistí včasné a nákladově efektivní doručení výrobků,” dodává Arkadiusz Glinka.

O společnosti C.H. Robinson
C.H. Robinson se zabývá řešením logistických operací společností po celém světě a napříč průmyslovými odvětvími, od základních až po ty nejsložitější. S přepraveným materiálem v hodnotě přes 21 miliard dolarů a 19 miliony zásilek ročně je jednou z největších logistických platforem na světě. Její globální balíček služeb urychluje obchod při zachování bezproblémové dodávky zboží. Díky kombinaci systému řízení multimodální dopravy a odborných znalostí poskytuje chytřejší řešení pro více než 105 000 zákazníků a 73 000 přepravních partnerů. Technologie C.H. Robinson je vytvořená experty na dodavatelský segment, kteří aplikují rychlá a praktická vylepšení pro zákazníky. Jakožto zodpovědný globální hráč C.H. Robinson hrdě přispívá miliony dolarů na podporu toho nejdůležitějšího, tedy zaměstnanců a firemní nadace. Další informace najdete na www.chrobinson.com.