Projekt PARTNER 213 usnadní komunikaci s RBP

Ostrava (3. září 2021) – Zdravotní pojišťovna RBP přichází s novým projektem PARTNER 213, který jejím klientům nabízí další způsob komunikace s pojišťovnou, tentokrát prostřednictvím smluvních partnerů. Tím se kupříkladu podstatně usnadní a zrychlí odevzdávání dokumentů k vyřízení, které mají v listinné podobě. 

„Naši pojištěnci už nebudou muset osobně odevzdávat doklady na pobočkách RBP ani je zasílat poštou. Stačí, když navštíví nejbližší partnerské místo, kde jeho pracovníci ověří identifikační a kontaktní údaje klienta a ty pak společně s naskenovanými doklady odešlou prostřednictvím aplikace my213 k vyřízení. To vše by mělo trvat jenom několik málo minut,“ říká Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy zdravotní pojišťovny RBP.

Aktuálně jsou partnerská místa RBP zřízena v Informačních centrech v Komorní Lhotce, Petrovicích u Karviné a v Klimkovicích a v prostorách Pošta Partner v budově Obecního úřadu ve Starém Jičíně. 

Výhledově budou zřízeny v knihovně v Ostravici, v Informačním centru v Lázních Lipová, v Příboru, ve Studénce, Bílovci, a ve městě Jeseníku.

Nová komunikační centra PARTNER 213 budou postupně vznikat na celém území ČR hlavně v oblastech s menší hustotou pobočkové sítě případně zhoršenou dostupností a jsou určena například pro pojištěnce, kteří nepreferují nebo nemají možnost používat výpočetní techniku a mobilní aplikace ke komunikaci. Smluvní partnerská místa pro komunikaci s RBP budou pro snadnou orientaci klientů označena logem projektu.     

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.

Označeno tagem