Edge computing se přetváří pro vyšší bezpečí

Rockwell Automation nabízí efektivní infrastrukturu prostřednictvím edge computingu zajišťující výkon, spolehlivost a bezpečí i v prostředí, kdy se zařízení a výpočetní možnosti proměňují.

Stejně jako každý jiný prvek digitální transformace v průmyslovém prostředí se i edge computing neustále mění. Ve své prezentaci s názvem „Nastupující technologické trendy“ na konferenci ROKLive 2021 promluvil Kris Dornan, marketingový manažer společnosti Rockwell Automation pro stroje, procesy a bezpečnostní řídicí jednotky, o aktuálních proměnách potřeb zákazníků a o nových řešeních, která na ně reagují. 

„Edge computing se mění, a to včetně zařízení a jejich konektivity, a umístění, v němž k výpočtům musí docházet,“ vysvětlil. „Pomocí produktů využívajících edge computing vytváříme správnou infrastrukturu k zajištění výkonu, spolehlivosti a zabezpečení.“ 

Dornan rovněž podrobně popsal, jakými inovativními způsoby dnešní průmyslové počítače edge computing využívají a jak v závislosti na potřebách výrobce spoléhají na cloud computing nebo na výpočty prováděné na místě. Středobodem těchto diskuzí je ochrana dat proudících ze zdroje do vizualizační platformy a zajištění toho, aby informace byly dodány tak, aby je obsluha a konstruktéři mohli využít ke správným rozhodnutím. 

Data je potřeba zabezpečit. A také poskytnout kontext, aby byla použitelná. 

Samozřejmě – jak Dornan uvedl – distribuce informací z edge computingu do cloudu rovněž zvyšuje bezpečnostní rizika. Sdělil však zároveň, jaké moderní přístupy toto řeší: 

  • Velmi důležitá je vestavěná kybernetická bezpečnost zajišťující ochranu na základních bodech, kudy narušitelé do systému vstupují („externí a interní narušitelé“), jelikož styčné plochy útoku se neustále rozšiřují.  
  • Digitalizace a existence dostupného hardwaru způsobila, že se orientace přesunula na uzavření smyčky mezi extrakcí dat a vytvářením hodnot.
  • Do podnikových systémů jsou začleňovány výpočty probíhající ve výrobních halách s těsnější integrací IT a provozních technologií (OT), takže vznikají výrobní postupy synchronizované v reálném čase. „Avšak potřeba výpočtů se nijak nesnižuje,“ objasnil. „Stále existují problémy, které vyžadují tento výpočetní výkon.“ 
  • Pokroky v oblasti síťových možností a ethernetu (kabelové i bezdrátové sítě). Dornan označil ethernet za „tažnou síť, která by měla být ve výrobě přednostní volbou“.  
  • Propojené produkty posunují zákazníky směrem k procesům s nízkou latencí. „Chceme pracovat v reálném čase a nečekat. Plánovaná údržba je stále efektivní, ale nové inteligentní systémy si dokážou objednat náhradní díly samy.“ 

Blíže k „místu zázraků“ 

Pojmy „škálovatelná architektura“ (scalable computing a edge computing lze zaměnit, jak uvedl Dornan, přičemž odkázal na to, jak společnost Rockwell vytváří řešení v této oblasti spojující správný hardware se správným softwarem. Prioritu zde získává možnost škálovat řešení pro zákazníky, aby mohli dosáhnout co největších zisků. „Můžeme tato řešení přesunout z úrovně zařízení na systémovou úroveň a následně i na podnikovou úroveň – ať už s využitím soukromých zdrojů, nebo veřejných cloudů, a s místní i vzdálenou správou.“ 

K doložení takovýchto řešení marketingový manažer uvedl tři hypotetické případy použití. 

  1. případ použití: Zákazník potřebuje zabudovat vlastní aplikaci do operačního systému, aniž by potřeboval neznačkový počítač, který by muselo spravovat jeho IT oddělení. 

Řešení: Výpočetní modul Rockwell Automation ControlLogix umožňující použití počítačových programů k vytvoření nové generace algoritmů přinášejících výhody nejnovějších výpočetních technologií, které využívá nastupující generace inženýrů pro své strategie automatizace. „Spojujeme to nejlepší z těchto nových strategií pro vytváření kódu s tím, co už dlouhou dobu používáme.“  

  1. případ použití: Zákazník potřebuje uživatelské rozhraní (HMI), které bude zobrazovat obsah z různých zařízení a aplikací. 

Řešení: Průmyslový počítač Rockwell VersaView využívající architekturu tenkého klienta, která je schopna zvládnout různé antivirové aplikace. 

  1. případ použití: Zákazník potřebuje řídicí jednotku, která splní vysoké nároky pohyblivých aplikací a k níž lze zároveň přistupovat pomocí softwaru Studio 5000 Logix Designer za účelem údržby. 

Řešení: Řídicí jednotka Rockwel CompactLogix 5480, která byla zkonstruována pro spojení operačních systémů využitím správné kombinace softwaru a hardwaru. 

Dornan zakončil svou prezentaci na konferenci ROKLive vysvětlením, proč jeho tým používá systém Windows 10 IoT Enterprise OS Long-Term Service Branch, což je specializovaná edice systému Windows 10 Enterprise, která slibuje nejdelší intervaly mezi aktualizacemi ze všech operačních systémů Windows. Zároveň popsal, jak společnost Rockwell Automation spolupracuje s firmou Microsoft na určení správného operačního systému pro své průmyslové řídicí aplikace. „Je vytvořen pro náročné prostředí, což je nesmírně důležité a což je i důvod, proč jsme si jej vybrali,“ prohlásil.

„Všechny tyto technologie se mění rychle a na velmi vysoké úrovni,“ shrnul Dornan. „Společnost Rockwell Automation však zůstává o krok napřed a sleduje, jak může tyto nové technologie využít k vytvoření jedinečných řešení pro řídicí architekturu a algoritmy zákazníků. Zákazníci mají problémy a hledají odborné informace. Spoléhají na to, že jim dodavatelé, jako je společnost Rockwell, nabídnou smysluplná řešení.“

Celá prezentace Krise Dornana s názvem „Transformace hraniční architektury: vytvoření infrastruktury k zajištění výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti“ je dostupná na vyžádání do října 2021.

Autor: Kris Dornan je marketingový manažer ve společnosti Rockwell Automation

O společnosti Rockwell Automation

Společnost Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), je globálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace a digitální transformace. Propojujeme představivost lidí s potenciálem technologií, abychom rozšířili lidské možnosti a podpořili tak produktivitu a udržitelnost světa. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee v americkém státě Wisconsin a zaměstnává okolo 23 500 lidí, kteří řeší problémy a starají se o zákazníky ve více než 100 zemích světa. Další informace o tom, jak přivádíme koncept Connected Enterprise k životu napříč průmyslovými podniky, najdete na webu http://www.rockwellautomation.com.