Změna klimatu je hlavním tématem čtvrtého ročníku Energetické olympiády

Na podzim proběhne již čtvrtý ročník Energetické olympiády, akce pro středoškolské studenty, na které se podílí Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze. Obě kola letos spojí téma klimatické změny a v rámci projektu proběhne také Energetická konference pro studenty i širokou veřejnost.

Do 6. října 2021 mají studenti středních škol a gymnázií možnost registrovat se k účasti na Energetické olympiádě. Školní kolo soutěže proběhne online 15. října 2021. Nejúspěšnějších 25 týmů pak postoupí do finálového kola, které proběhne 4.-5. listopadu 2021 na FEL ČVUT v Praze. Společným tématem obou kol olympiády je změna klimatu.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne finálové kolo online. Definitivní rozhodnutí padne na přelomu září a října.

„Jedná se o velmi aktuální problematiku, která má celosvětový dopad a jejím důsledkům bude právě nastupující generace čelit. Víme, že mladí lidé nejsou k této otázce lhostejní a chceme jim dát prostor k získání a sdílení relevantních informací,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Adéla Holasová volbu tematického rámce.

Akce s názvem Energetická konference, aneb veřejná debata o klimatických změnách, se uskuteční 3. listopadu 2021 na FEL ČVUT v Praze. V rámci akce proběhnou přednášky odborníků z oboru klimatologie, energetiky, vodohospodářství nebo dopravy a následná moderovaná plenární debata, během které budou mít studenti příležitost přednést své názory a podněty nebo pokládat přednášejícím dotazy. Konference je určena především studentům středních škol, otevřena ale bude po předchozí rezervaci zdarma i široké veřejnosti. Cílem akce je poskytnout zájemcům relevantní informace a zároveň vytvořit prostor pro diskusi.

Na vítězný tým čeká odměna ve výši 50 000 Kč a studenti prvních tří nejúspěšnějších týmů si zajistí možnost dostat se na vysokou školu bez přijímacích zkoušek. Výherci se mohou těšit také na hodnotné ceny, které do soutěže věnují partneři projektu.

Pořadatelé očekávají nárůst přihlášených týmů oproti loňskému ročníku, který z důvodu protiepidemických opatření proběhl kompletně online. Ve třetím ročníku soupeřilo ve školním kole 258 týmů. Z výsledných prací 25 finálových týmů porotu nejvíce zaujala prezentace Energofit – Fitness tracker pro vaší fakturu za energii, kterou vytvořil tým X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR. Vítězství si ve třetím ročníku připsali studenti Jan Černohorský a Šimon Šustek z Gymnázia J.S.Machara z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Akce vznikla ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Generální partnerem projektu je společnost ČEPS a záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace naleznete na https://enol.cz 

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na http://www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě.