Češi se při nedostatku financí omezí v nákupu oblečení, při cestování a zábavě

Hradec Králové, 16. září 2021 – Pokud se české domácnosti ocitnou v ekonomických problémech, nejčastěji je řeší omezením nákupů oblečení (60 % domácností), zrušením dovolené (56 %) nebo omezením výdajů na zábavu (53 %). Z průzkumu společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vyšlo také najevo, že jako poslední omezí Češi výdaje na vzdělání a zájmové kroužky pro děti (necelých 9 % respondentů). 

Češi se při nedostatku financí omezí také ve výdajích na jídlo (44 %) a sportovní aktivity (27 %) a budou se snažit šetřit na spotřebě energií (25 %). Přibližně třetina (36 %) respondentů průzkumu (většinou muži) mezi řešeními finanční krize uvádí také využití úspor. Jen velmi neradi se Češi vzdají komfortu cestování vlastním autem a přejdou na veřejnou dopravu (16 % respondentů). Zjištění aktuálního průzkumu do značné míry odpovídají výsledkům šetření mezi mladými lidmi (ve věku mezi 18 a 30 lety), které společnost KRUK provedla v roce 2019. Také mladí lidé by jako první omezili především nadstandardní výdaje na dovolené a nákupy, ale mnohem ochotněji by se vzdali cestování vlastním autem ve prospěch veřejné dopravy. Až jako poslední by i mladí Češi omezovali výdaje na vzdělávání a kroužky svých dětí. 

Pokud nedostatek financí souvisí i se splátkami úvěrů, obrátil by se jen každý desátý z dotazovaných Čechů na věřitele a pokusil by se dojednat úpravu splátek. Komunikace s věřiteli je ale velmi důležitá a měla by se na seznamu řešení ekonomických problémů domácností objevit mnohem výše. Je chvályhodné, že půjčkou by svoje aktuální finanční problémy řešily jen 2 % respondentů, ale současně se často jedná o dlužníky se závazky po splatnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Výdaje na zábavu by omezili především nejmladší lidé ve věku mezi 18 až 24 let. Ve stejné věkové skupině je také největší podíl respondentů, kteří by se snažili s věřiteli vyjednat úpravu splátek svých aktuálních závazků. Úvěrem by svoje finanční problémy řešili především lidé s nejnižším vzděláním a domácnosti se třemi a více nezletilými dětmi.

Způsob řešení ekonomických problémů velmi úzce souvisí s dosaženým vzděláním a finanční gramotností. Důkazem je velmi vysoké odhodlání omezit se v dovolených, zábavě a nakupování u vysokoškolsky vzdělaných lidí a také zaměstnanců z oblasti finančních služeb, kteří navíc v žádném případě nepřipouštějí řešení svých finančních problémů s pomocí úvěrů,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem