Společnost Mastercard představila společně s KB Smart Pay novinku – Portál obchodníka – analytickou platformu pro podnikatele

Praha, 30. září – Ucelený vhled do podnikání i podrobné informace nejen o samotném trhu, ale i o konkurenci či trendech v chování zákazníků přinese podnikatelům nová analytická platforma Portál obchodníka. Stojí za ní společnost Mastercard, která ji společně s Worldline přináší na Český trh a začíná poskytovat obchodníkům právě ze sítě Worldline / KB SmartPay. Obchodníci na ní oceňují zejména podrobné analýzy, o které mohou opřít svá strategická rozhodnutí a nastavit tak co nejlepší služby pro své zákazníky.

Portál obchodníka slouží uživatelům jako zdroj relevantních a spolehlivých informací nejen o jejich podnikání a aktivitě na trhu, ale taky o konkurenci, zákaznících a o současných trendech. Nástroj poskytuje i přehled příležitostí v jednotlivých segmentech podnikání napříč všemi lokalitami na českém trhu. Z analýz lze zjistit, jak si daná provozovna vede oproti konkurenci, či jaká je průměrná útrata nejen v rámci konkrétní provozovny, ale i v celém odvětví. Zajímavé informace ale Portál obchodníka přinese uživatelům také o chování zákazníků – jaký je podíl jejich výdajů v provozovně, jak jsou věrní ve srovnání s konkurencí nebo jak často zde nakupují. Jako příklad může obchodník zjistit jaký je potenciál příjmů v době mimo otvírací hodiny, kdy jiné provozovny mají otevřeno.

„Data jsou základem pro plánování, optimalizaci služeb i k hledání příležitostí pro další růst, užitečná jsou pro obchodníky napříč segmenty. Stabilnější podnikatelé s většími obraty je využívají především pro hledání nových obchodních příležitostí, menší obchodníci se pak zaměřují na sledování toku peněz. Mastercard tato data má k dispozici a díky tomuto nástroji nyní dokážeme obchodníkům usnadnit práci s jejich získáváním a využitím, a navíc je ještě rozšířit o informace z trhu, ke kterým by se jinak sami nedostali,“ řekl Martin Dolejš, ředitel rozvoje obchodu společnosti Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku. 

Z průzkumu, který si v této souvislosti nechala společnost Mastercard zpracovat mezi obchodníky, vyplynulo, že nejvíce benefitů přinese podnikatelům ze segmentu služeb a maloobchodu. Využijí jej ale i majitelé obchodů s potravinami, restauratéři a kavárníci s hoteliéry. Kromě podrobných analýz z ní dostanou pravidelné měsíční reporty s informacemi o chování jejich zákazníků a srovnání jejich provozovny s lokální konkurencí.

Ze získaných výstupů se dozvědí více o výši průměrné útraty za nákup, průměrném podílu na výdajích za nákup v dané kategorii, případně míře podílu loajálních a nových zákazníků. Všechny metriky lze sledovat s vývojem v čase a napříč geografickou oblastí. Portál obchodníka otevírá možnosti také pro podnikatele s více provozovnami, kteří mohou porovnávat, jak se v jednotlivých parametrech daří jednotlivým pobočkám. To jim otevírá nový pohled na hodnocení výkonnosti a manažerské rozhodování. Vše v přehledném grafickém zpracování. 

Jsme rádi, že ve spolupráci se společností Mastercard můžeme přinést tuto zajímavou a inovativní službu pro klienty KB SmartPay. Obchodníci se díky Portálu dostanou k cenným informacím, které jim pomohou nejen v řízení a optimalizaci jejich stávajícího businessu, ale i při rozhodování o jeho rozšíření např. do nových oblastí,“ říká Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti KB SmartPay.

„Kouzlo pokročilé datové analýzy mohou nově ocenit naši společní klienti.  Grafy, mapy, průměry, kontingenční tabulky napomáhají nejen lepšímu porozumění chování zákazníků, ale poodhalují úspěšnost konkurence. Vše samozřejmě v anonymizované podobě.  Vědomé rozhodnutí na základě získaného množství transakčních čísel může být klíčové pro efektivní řízení, zaměření se na specifické potřeby zákazníků či upravení marketingové kampaně nebo ušetření za zbytečné náklady. Za Komerční banku jsem ráda, že opět přinášíme společně s KB SmartPay a Mastercard tuto službu na trh v ČR jako první,“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva KB.

Analytická platforma Portál obchodníka je dostupná z webového prohlížeče nejen na počítači, ale i na tabletu či telefonu. Transakční data použitá k analýze jsou čerpána od společnosti Mastercard v časovém úseku za posledních třináct měsíců.

O společnosti Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com 

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení. 

O společnosti KB SmartPay 

KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25.000 zákazníků a provozuje více než 50.000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.kbsmartpay.cz

Skupina Worldline

Skupina Worldline je evropským lídrem a zároveň čtvrtou největší společností na světě v oblasti platebních styku a transakčních služeb. Poskytuje trvale udržitelné služby nové generace a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům inovativní a moderní řešení pro jejich potřeby. Společnost Worldline působí ve více než 50ti zemích celého světě a zaměstnává více než 20.000 zaměstnanců. Více informací s skupině Worldline naleznete na www.worldline.com