Vyjádření Sousedského spolku Uhelná k aktuálnímu dění:

Polsko už několik měsíců nerespektuje rozhodnutí Soudního dvora z 21.5.2021 o přerušení těžby, dokonce nezačalo ani platit pokuty, které mu byly uloženy minulý týden a jejich placení i do budoucna vylučuje. V takové situaci je tedy naprosto bláhové věřit tomu, že bude dodržovat chystanou mezivládní dohodu.

Domníváme se, že postup Polska sleduje jen jeden cíl a tím je stažení žaloby ČR. Považujeme za téměř jisté, že jakmile ke stažení žaloby dojde, polská vláda jej bude vnitropoliticky prezentovat jako obrovské vítězství v celém sporu a její ochota dohodu dodržovat bude nulová. 

I my jsme doufali, že bude možné dohodu uzavřít, nechceme žít v konfliktní situaci v našem regionu Trojzemí. Jelikož ale Polsko nerespektuje Soudní dvůr EU, základní podmínka uzavření dohody z našeho pohledu nebyla naplněna. 

Rádi bychom také dodali, že podoba dohody nám ani v nejpodstatnějších parametrech není známa – nevíme, zda si ČR klade klíčovou podmínku, aby se těžba nadále nepřibližovala českému území. Ačkoli rozumíme tomu, že celý obsah vyjednávané dohody nemůže být veřejný, my jako dotčení obyvatelé bychom s elementárními podmínkami  seznámeni být měli. 

Vzhledem k postupu polské vlády spatřujeme jedinou možnou cestu v trvání na dodržování práva. Nezapomínejme, že v současném soudním jednání máme na své straně Evropskou komisi. Paralelně se současnou žalobou máme také jako Česká republika možnost aplikovat na tento případ Směrnici o odpovědnosti za škody na životním prostředí, která stojí na principu „znečišťovatel platí“. Jsme přesvědčení, že pečlivě promyšlené právní kroky povedou k lepšímu výsledku, než obtížně vymahatelná smlouva, sjednávaná narychlo, po nocích, jen několik dní před parlamentními volbami.