APA se připojila k iniciativě Férový tendr. Chce zkvalitnit vypisování tendrů v oblasti audiovizuální produkce

Iniciativa Férový tendr, kterou spravuje Asociace komunikačních agentur (AKA), do svých řad přivítala nového partnera. Stává se jím Asociace producentů v audiovizi (APA), jejímž cílem je upřesnit a sjednotit pravidla pro zadávání marketingových a reklamních tendrů v oblasti audiovizuální produkce.

Asociace producentů v audiovizi (APA) se připojuje k iniciativě Férový tendr. Ta je souborem doporučení a pravidel, která mají za cíl zlepšit kvalitu a efektivitu výběru dodavatele při výběrových řízeních v oboru komunikace. Na důkladném výběru vhodných principů se podílí Asociace komunikačních agentur (AKA), která disponuje dlouhodobou znalostí agenturního i klientského prostředí. 

„Jsme moc rádi, že mezi sebou můžeme přivítat nového partnera. APA se na nás obrátila s prosbou o pomoc s nastavením pravidel pro vypisování tendrů v oblastech, ve kterých jejich členské produkce podnikají. Společně jsme proto vytvořili soubor 8 základních doporučení, kterými by se agentury při tendrování dodavatelů měly řídit,“ vysvětluje ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica.

„Způsob zádávání tendrů českých reklamních zakázek nás dlouhodobě trápí. Kvalita je velmi různorodá a často tak naši členové čelí zadáním, která jsou, dle našeho názoru a dlouhodobé praxe, vypsána  neefektivně a dochází tak k velkému plýtvání energie jak na straně produkce a režiséra, tak na straně agentury. Proto jsme velmi uvítali, že nás iniciativa Férový tendr přijala pod svá křídla, a že se nám společně podařilo sestavit tato doporučení. Veříme, že budou základním kamenem k zásadnímu zkvalitnění reklamních tendrů směřujících do AV produkcí,“ dodává výkonná ředitelka Asociace producentů Magdaléna Králová.

Cíle iniciativy se postupně daří plnit

Iniciativa Férový tendr od svého založení v roce 2017 pomáhá zadavatelům i agenturám zkvalitňovat a zefektivňovat výběrová řízení. Nastolená pravidla snižují počet zrušených tendrů a naopak zvyšují kvalitu vzájemné spolupráce. Od svého založení získala iniciativa téměř 100 partnerů z řad oborových asociací, agentur i firem, které se danými doporučeními řídí.

„Na základě informací od našich partnerů víme, že Férový tendr pomáhá. Je to vlastně jediný uznávaný standard trhu stran výběrových řízení. Teď začínáme definovat standardy i pro specifické oblasti komunikačního trhu, jako je například audiovizuální produkce. Základní principy se nemění, dochází však k doplnění specifických oblastí. Dostáváme se tak i na pole, kde zadavatelem ve smyslu Férového tendru mohou být také sami komunikační agentury. Spolupráce s filmovými producenty je první, ale stejně tak je možné se dopracovat ke standardům výběru tiskových služeb, DTP studií a dalších služeb. Partnerství s APA má v tomto ohledu průkopnický charakter,“ říká Hlavica.

Jedním z nejdůležitějších cílů iniciativy je snížení zbytečných nákladů trhu, které chybným vypsáním tendrů vznikají. „V oblasti full servisových komunikačních služeb máme zmapovány průměrné náklady na podání nabídky a ty se pohybují okolo 300 tisíc korun. Jsme si vědomi toho, že i u specializovaných komunikačních disciplín jsou finanční náklady, vložená energie a invence vysoké. Považujeme tedy za férové chovat se ke svým dodavatelům stejně, jako bychom chtěli, aby se klienti chovali k nám. A jde samozřejmě i o racionální důvody, kterými jsou náklady na straně zadavatele (ať už je jím koncový klient nebo agentura), které při neefektivním tendru vznikají. Jde zejména o čas zaměstnanců, který může být místo nekoncepčního tendru s desítkou neporovnatelných nabídek věnován smysluplnější práci,“ říká členka prezidia AKA Lucie Češpivová.

8 postupů pro efektivní tendr AV produkce

Doporučené postupy se týkají osmi pravidel, mezi které patří například snížení počtu režisérů, kteří budou do tendru pozváni. Dále pak dostatek času na zpracování kvalitní nabídky, a také poskytnutí odůvodněné zpětné vazby, kterou produkce často neobdrží. Hlavním cílem celé spolupráce je sjednotit pravidla reklamních tendrů tak, aby v budoucnu nebylo do produkcí zadáváno nic, co není řádně připravené a neplýtvalo se zbytečně energií a časem jak režisérů, tak produkčních společností a agentur. 

„Pro naše režiséry je každý reklamní tendr nejen časově, ale i emočně a kreativně velmi náročný, pokud do něj mají jít naplno. Proto je pro ně práce na zbytečných tendrech velmi vyčerpávající a demotivující. Veříme, že díky dodržování těchto osmi pravidel, se nám společně podaří to, že hlavní rozdíl uvidí záhy zejména sami klienti, kterým se tak budou dostávat do ruky daleko zajímavější a kvalitněji připravené režisérské treatmenty,“ vysvětluje producentka a místopředsedkyně APA Petra Ondřejková.

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

O APA

Asociace producentů v audiovizi (APA) byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby. Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.

V současné době má APA 130 členů.