Evropští investoři a emitenti jsou světovou špičkou v udržitelnosti

Průzkum HSBC zjistil, že 97 % evropských firem plánuje do pěti let přejít na udržitelnější obchodní modely

Praha 12. řijna – Evropské firmy jsou ve svých závazcích k udržitelnější budoucnosti nejdále na světě. Podle průzkumu HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021 se 24 % emitentů ze starého kontinentu již zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality oproti celosvětovému průměru 16 %.

Naprostá většina emitentů v Evropě (97 %) i na celém světě (94 %) plánuje během příštích pěti let přejít k obchodním modelům, které více zohlední sociální oblast a životní prostředí.

Tyto změny po firmách vyžadují i evropští investoři. Téměř všichni (99,6 %) uvedli, že je pro ně důležité či velice důležité, aby se společnosti, do kterých investují, připravovaly na dopady změny klimatu. Z těch, kteří považují problematiku za velice důležitou, plánuje téměř 11 % (celosvětově 23 %) stáhnout své investice z firem, které nepředloží důvěryhodné plány k přechodu na udržitelnější obchodní modely.

Ve svém závazku k uhlíkové neutralitě jsou evropští investoři světovou špičkou – 38 % z nich již takový závazek učinilo, zatímco celosvětově je to pouhých 17 %. Významný posun vidíme i v meziročním srovnání. 91 % investorů ze starého kontinentu uvádí, že mají celofiremní pravidla o odpovědném investování a ESG. To je více než dvakrát tolik co minulý rok, kdy se takto vyjádřilo pouze 43 %.

Z evropských emitentů 27 % uvádí, že ve svém podnikání pociťují dopady změny klimatu, zatímco celosvětově je to každý druhý. 72 % pak zvažuje omezení nebo ukončení některých podnikatelských aktivit, které by mohly být změnou klimatu ohroženy – opět nejvíce ve srovnání s ostatními regiony ve světě.

Současně 68 % všech dotázaných společností z Evropy přemýšlí nad tím, začít nebo rozvíjet podnikatelské aktivity, které budou profitovat z řešení klimatické změny.

„Výsledky průzkumu ukazují, že se tempo změn směrem k udržitelnější budoucnosti v Evropě i celosvětově rok od roku zrychluje. Tento trend je zřejmý i v České republice, soudě podle diskusí, které vedeme s našimi klienty. V HSBC jsme v loňském roce oznámili náš závazek finančně podpořit klienty při přechodu na udržitelnější způsob podnikání. Společně se znalostí českého trhu našim klientům nabízíme i široké spektrum zkušeností z celého světa,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC v České republice.

Stále více evropských investorů tvrdí, že jim nyní nic nebrání v investování na základě environmentálních, sociálních a správních kritérií (ESG) – 88 % oproti 54 % v minulém roce. Ve srovnání s celosvětovým průměrem činícím 64 % je to nejvyšší podíl respondentů na světě. Z 12 % těch, kteří stále vnímají překážky v investování do ESG, uvádí 43 % jako hlavní důvod nedostatek odborných znalostí nebo kvalifikovaných pracovníků.

Evropští investoři trvají na tom, že se emitenti musí zlepšit ve zveřejňování informací ve vztahu k životnímu prostředí, a 38 % z nich považuje současný stav za nedostatečný. Dvě třetiny se také obávají tzv. greenwashingu, tedy nepravdivých tvrzení o přínosech firemních aktivit pro životní prostředí. 

V současné době již existují iniciativy, například v oblasti infrastruktury, které se snaží vytvořit systém udržitelných kritérií a jejich nezávislého ověřování. 64 % evropských investorů uvedlo, že by si byli mnohem jistější při investování do udržitelné infrastruktury, pokud by byl takový systém kritérií zaveden.  

Colin Bell, generální ředitel HSBC Bank plc a HSBC Europe, k tomu dodává: „Snaha o větší udržitelnost je celosvětovým trendem. Trendem, v jehož čele stojí evropští investoři a emitenti, kteří nám ukazují, jak může taková změna vypadat. Přechod na globální ekonomiku s nulovou uhlíkovou stopou bude vyžadovat společné úsilí napříč celým světem, kde budou hrát klíčovou roli udržitelné finance. Proto nepřestáváme podporovat klienty v jejich cestě za udržitelným růstem.“

Celá zpráva HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021 je ke stažení na odkazu: https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey?form=MY01SV&OCID=MY01SV

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, mateřská společnost skupiny HSBC, má sídlo v Londýně. HSBC poskytuje své služby zákazníkům po celém světě s pobočkami v 64 zemích a teritoriích v těchto oblastech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika, Blízký východ a severní Afrika. S aktivy ve výši 2,959 miliardy USD k 31. březnu 2021 je HSBC jednou z největších světových organizací poskytujících bankovní a finanční služby.

Disclaimer:

Publikace tohoto dokumentu a detaily v něm obsažené nepředstavují nabídku, radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli vkladu, cenného papíru, komodity nebo jiného investičního produktu nebo investiční smlouvy. HSBC Continental Europe, Czech Republic vám v této souvislosti neposkytuje žádné poradenství; nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost vůči příjemci, jehož rozhodnutí bylo založeno na tomto dokumentu.

Průzkum HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021

Průzkum HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021 je každoroční celosvětový průzkum mezi 2 000 emitenty na kapitálovém trhu a institucionálními investory. Průzkum se konal v průběhu května a června a byl navržen a realizován společností Euromoney Institutional Investor PLC. Respondenti byli rovnoměrně rozděleni mezi emitenty z 19 průmyslových odvětví a institucionální investory, včetně alokací aktiv a vlastníků aktiv. Celkem respondenti sídlili ve 34 teritoriích napříč regiony Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Středního východu, Asie a Tichomoří.    
Globální zpráva a regionální zprávy pro Asii a Tichomoří, Ameriku a Blízký východ jsou k dispozici zde: https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey.