IBM se zavazuje, že do roku 2030 celosvětově vyškolí 30 milionů lidí

• Společnost oznamuje více než 170 nových partnerství a rozšíření programu ve více než 30 zemích napříč Amerikou, Asií a Tichomořím, Evropou, Středním východem a Afrikou. • V České republice IBM oznamuje partnerství s Mendelovou univerzitou v Brně.

Armonk, Praha – 13 října 2021: Společnost IBM dnes představila převratný závazek poskytnout, do roku 2030, 30 milionům lidí všech věkových kategorií nové dovednosti potřebné pro práci v budoucnosti. K dosažení tohoto cíle společnost IBM oznámila více než 170 nových akademických a průmyslových partnerství. Firma IBM tak využije své stávající programy a platformy pro kariérní rozvoj a rozšíří přístup ke vzdělávání a dostupnost technicky zaměřených pracovních míst, po kterých je velká poptávka.

„Talent je všude; možnosti školení ale nejsou,“ řekl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel IBM. „Proto musíme udělat několik důležitých a odvážných kroků k rozšíření přístupu k digitálním dovednostem a pracovním příležitostem, aby více lidí – bez ohledu na jejich původ – mohlo využívat výhod digitální ekonomiky.“  „IBM se dnes zavazuje poskytnout 30 milionům lidí nové dovednosti do roku 2030. To pomůže demokratizovat příležitosti na trhu práce, zaplnit rostoucí mezeru v dovednostech a dát novým generacím pracovníků nástroje, které potřebují k vybudování lepší budoucnosti pro sebe i společnost. “ 

„Zaměstnavatelé po celém světě zdůrazňují, jak důležité – a obtížné – je najít zaměstnance s patřičnými dovednostmi, což představuje výraznou překážku ekonomickému rozvoji. Podle Světového ekonomického fóra by překlenutí těchto globálních nedostatků v dovednostech navýšilo globální HDP do roku 2028 o 11,5 bilionu dolarů, nicméně je potřeba, aby vzdělávací a školicí systémy udržely krok s požadavky trhu,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika. Aby to pomohlo, podle Světového ekonomického fóra musí veřejný a soukromý sektor spolupracovat na vzdělávání a odborné přípravě, která bude držet krok s požadavky trhu, demografickými změnami a technologickým pokrokem. 

Program pro každého
Vzdělávací portfolio společnosti IBM je jedinečné v tom, že nabízí rozmanitý přístup, který lze upravit na míru. To vychází z pojetí IBM, že v oblasti vzdělávání univerzální přístup pro všechny jednoduše nefunguje. Programy IBM sahají od technického vzdělávání pro mládež na veřejných školách a univerzitách až po placené stáže a učňovské stáže ve firmách. Programy dovedností a vzdělávání také spojují mentorství IBM se studenty a začínajícím profesionálům poskytují bezplatné, přizpůsobitelné online osnovy. 

Plán IBM vyškolit 30 milionů lidí se opírá o široké portfolio programů a zahrnuje spolupráci s klíčovými vládními úřady (včetně úřadů práce), univerzitami, nevládními organizacemi (se zaměřením na znevýhodněné mladé lidi, ženy, válečné veterány a další) a soukromými společnostmi z celého světa, které rozšíří dostupné možnosti a nabídnou nové pracovní příežitosti pro skupiny lidí, jež jsou dosud málo zastoupené a historicky znevýhodněné.

„Celosvětově vidíme potřebu vzdělávacích platforem, které jsou škálovatelné, spolehlivé a rozsáhlé ve svých osnovách,“ říká Ondřej Neumajer, vedoucí digitálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. „Programy vzdělávání a školení IBM nabízejí kombinaci vysoce poptávaných technických školení spolu s nabídkami kariérního rozvoje, které podporují studenty v každé fázi jejich profesní cesty.“ 

„Spolupráce s IBM nám dává příležitost držet krok s novými technologiemi, jako je umělá inteligence, cloud nebo kvantové počítače. Díky vzdělávacím programům IBM pro akademickou sféru, jako je IBM Skills Academy, můžeme rozšířit naše osnovy o praktické případové studie a přinést studentům reálné zkušenosti s novými rozvíjejícími se technologiemi. Postupně, jak se umělá inteligence a kvantové počítače přesouvají z roviny sci-fi do běžného použití, vybavujeme naše studenty a  absolventy dovednostmi odpovídajícími požadavkům inovativních IT společností a nově vznikajícím pracovním místům,“ dodává Pavel Žufan, děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více o programech IBM vzděláváni najdete: zde

Video k tiskové zprávě najdete: zde

O společnosti IBM / IBM Education
Dlouholetý závazek společnosti IBM vzdělávání patří k základním stavebním kamenům společnosti už od jejích začátků. Před 10 lety představila firma IBM svůj přelomový program P-TECH jako revoluční veřejný vzdělávací model, který má řešit nedostatek pokročilých technologických dovedností. Navíc také IBM vytvořila programy pro zvyšování dovedností a přeškolování, které lze upravit na míru konkrétním lidem v každé fázi jejich vzdělávací cesty. Díky online nástrojům pro školení na téma kybernetické bezpečnosti, psaní životopisu, marketingového designu nebo kognitivní AI nabízí IBM kombinaci prezenčních i virtuálních programů, které lze využít na celém světě.

Nová partnerství IBM v jednotlivých zemích:

Argentina

Argencon & Ministério de Educación (CABA)

Brazílie

Prefeitura de Santa Maria

Kanada

The Learning Partnership

Chile

Inacap

INJUV – Instituto Nacional de La Juventud

Kolumbie

Corhuila

Secretaría de Educación de Bogotá

Česká republika

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Czechitas

Mendelova univerzita v Brně

Ekvádor

Universidad San Francisco de Quito

Egypt

Education for Employment

Německo

Start-Stiftung

Hong Kong

Vocational Training Council (VTC)

Indie

Haryana State Board of Technical Education

Uttar Pradesh SCERT ( State Council of Educational Research and Training )

Indonésie

Yayasan Dicoding Indonesia 

Irsko

Technology Ireland ICT Skillnet

BITC Ireland

Fastrack into I.T. (FIT)

Japonsko

Osaka Roudou Kyoukai

Osaka Municipal Government

Latinská Amerika

Junior Achievement Americas

Laboratoria

Malajsie

Politeknik Balik Pulau

Mexiko

Universidad Panamericana

Maroko

Education For Employment

Nigérie

Coca-Cola HBC

Skandinávie

Young Scientists

War Child

Filipíny

Resources for the Blind

Peru

UTEC Peru

Rusko

Moscow State Budget Vocational and Educational Institution „Vorobyovy Gory” 

Autonomous Noncommercial Organization for Vocational Education „International Information Technology Academy „IThub“

Foundation Charitable Advisory „Social Navigator“

National Council on Corporate Volunteering

Rumunsko

Asociația „Viitor Plus“ („Future Plus“ Association)

Asociația Pro Artă Dezvoltare și Cunoaștere (Pro Art Development and Knowledge Association)

Jižní Afrika

National Youth Development Agency

Španělsko

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid

Asociación Eslabón Iniciativas para la promoción de empleo

Fundación Secretariado Gitano

Turecko

Borçelik Technical Academy 

Cevdet İnci Education Foundation

Mehmet Rıfat Eyvap Vocational and Technical Anatolian High School

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

The British Refugee Council

Spojené státy americké

Alabama Community College

College Possible

Digital Promise

National Association for Community College Entrepreneurship (NACCE)

New Profit

Opportunity Hub (OHUB)

University of Illinois Urbana-Champaign

Workforce Development Inc.

Year Up Professional Resources, PBC

Venezuela

Unimet

Označeno tagem