Řešení HP Presence otevírají novou éru hybridní práce

Řešení společnosti HP pro inteligentní konferenční hovory a spolupráci mění způsob, jakým se lidé propojují

Praha, 26. října 2021 Společnost HP Inc. představila HP Presence, nové portfolio řešení pro konferenční hovory a spolupráci.

Snahy společnosti HP v oblasti řešení pro komplexní spolupráci vedly k vývoji nového způsobu propojení počítačového hardwaru, softwarových inovací a dlouhodobých zkušeností v oblasti bezpečnosti. HP Presence otevírá novou éru hybridní práce prostřednictvím řešení pro jednací prostory, osobní počítače a periferní zařízení, navrženého pro zlepšení zážitku z konferenčních hovorů.

Řešení HP Presence Meeting Space pro jednací prostory

Hybridní způsob práce znamená více než jen práci na dálku. Vzhledem k faktu, že 80 % firem investuje do rekonstrukce konferenčních místností, mění se kanceláře z místa, kam lidé přicházejí pracovat, na místo, kde se lidé scházejí ke společné práci. Řešení HP Presence Meeting Space nabízí sadu škálovatelných, propojených možností s hardwarem a službami pro jednací prostory všech velikostí – od malých zasedaček po velké konferenční prostory. Řešení pro tyto prostory intuitivním způsobem interagují s uživateli, poskytují jim kvalitnější zážitek a oddělením IT v reálném čase předkládají užitečné analytické údaje. Nová řešení pro jednací prostory také zahrnují inovace společnosti HP v oblasti zabezpečení osobních počítačů, to znamená ochranu před kybernetickými hrozbami a funkce pro ochranu soukromí při používání kamery. Díky tomu může zůstávat oddělení IT klidné a lidé mohou spolupracovat bez obav z hackerských útoků.

Řešení HP Presence Meeting Space umožňuje, aby se virtuální setkání více podobala těm osobním díky využití zvuku s podporou umělé inteligence, filmového obrazu a zábavného ovládání. Rovněž jde o první konferenční řešení na světě, při jehož výrobě byly použity plasty, které by jinak skončily v oceánech.

Řešení HP Presence Meeting Space jsou sestavena do sad pro malé, střední a velké prostory. Lze je škálovat, pokud je třeba vyhovět zvýšeným požadavkům. Každá sada obsahuje HP Presence mini PC, HP Presence Control Center, barevně označené kabely a vybavení pro instalaci. Řešení HP Presence vám dodáme skladně zabalené v jedné krabici s přehlednou aplikací pro nastavení, díky níž bude zprovoznění hračkou. Nové součásti zahrnují:

 • HP Presence mini PC pro konference – vysoce výkonný osobní počítač, který díky programu HP Wolf Security for Business a integrovanému managementu nechá IT oddělení klidně spát.
 • HP Presence Control a HP Presence Control Plus inteligentní ovládání místnosti, v níž má hostitel schůzky vše pod kontrolou díky elegantnímu nenápadnému designu a adaptivnímu zvuku s podporou umělé inteligence od společnosti Bang & Olufsen. Řešení HP Presence Control se skvěle hodí pro malé zasedací místnosti i pro jednací prostory střední velikosti. Řešení HP Presence Control Plus je vhodné pro středně velké až velké jednací prostory. Dají se připojit až tři ovládací jednotky, což umožní jednání většímu počtu lidí.
 • HP Presence See tato 4K kamera s podporou umělé inteligence kombinuje zážitek z inteligentního filmového zvuku a obrazu s ochranou soukromí. Když se kamera mechanicky otočí směrem k podlaze, mohou si být uživatelé zcela jisti, že je vypnutá.
 • HP Presence videokonferenční systém pro větší jednací prostory, které vyžadují silnější audio a video vybavení. Toto zařízení kombinuje zážitek z inteligentního filmového zvuku a obrazu s ochranou soukromí a zvukem, individuálně vyladěným společností Bang & Olufsen, tak aby účastníky v místnosti bylo jasně vidět a slyšet a aby i oni dobře viděli a slyšeli. Pokud se nepoužívá video, aktivuje se bezpečnostní krytka kamery a kamera se vypne.
 • HP Presence Hub a satelitní mikrofony HP Presence Talk díky HP Presence Hub zajistíte, že se při používání ve velkých prostorách všichni dobře uslyší. Snadno můžete přidat až dva satelitní mikrofony pro zvětšení rozsahu snímání zvuku s dobře viditelným stavovým LED indikátorem, tudíž uživatelé vědí, zda je mikrofon zapnutý nebo zůstává vypnutý.
Jednotlivé součásti řešení HP Presence Meeting Room Space mají elegantní design, který splyne s konferenčními prostorami a zároveň zajistí vysokou úroveň zvukového a obrazového zážitku.

Lidé zcela zřejmě pociťují dopady práce na dálku. Některé firmy nyní povolávají zaměstnance částečně zpět do kanceláří a ti hledají možnosti spolupráce, při které získají pocit vzájemného propojení. Chtějí, aby je bylo vidět a slyšet, nestojí o zpoždění v systému ani o další problémy spojené s audiem a videem. Řešení HP Presence Meeting Room umožňují lidem:

 • Rychle zahájit jednání. Po vstupu do jednací místnosti aktivuje systém HP Meeting Ready automaticky ovládání místnosti a kameru, tak aby jednání mohla začínat včas. Začněte během pár vteřin pomocí jednoho doteku, kterým spustíte schůzku na platformě Microsoft Teams nebo Zoom. Režim hosta „Guest Mode“ umožňuje snadné zahájení schůzky pomocí jakéhokoli zařízení využívajícího technologii UC.
 • Být dobře vidět. HP Speaker Frame, režim obrazu v obrazu, zaostřuje na zúčastněné mluvčí, díky tomu mají všichni pocit, že sedí přímo u stolu. HP Auto Frame zabírá přítomné v zasedací místnosti způsobem, jenž poskytuje vzdáleně připojeným účastníkům lepší konferenční zážitek.
 • Pohybovat se po místnosti bez narušení plynulosti jednání. Systém HP Speaker Tracking umožňuje, aby se řečníci pohybovali po místnosti a neustále zůstávali v záběru. Tři režimy sledování – pomalý, filmový a rychlý – se přizpůsobí různým stylům vystupování.
 • Být dobře slyšet. Když jsou účastníci přítomní v místnosti poněkud hluční, systém HP Auto Volume upraví hlasitost pro vzdáleně připojené řečníky, aby nebyli přehlušeni a mohli i nadále přispívat do diskuse. Ať už přítomný řečník mluví potichu, nahlas nebo sedí v zadní části místnosti, systém HP Voice Leveling optimalizuje jeho hlasitost, aby jej vzdáleně připojení posluchači zřetelně slyšeli.
 • V případě potřeby rychle požádat o podporu. Během dvou vteřin nahlaste problém. HP Presence Room Assistant umožňuje snadno nahlásit problém v místnosti, ať už se týká zařízení, chybějících židlí nebo zvýrazňovačů, úklidu nádobí, a upozornit oddělení IT, správu budovy nebo vedoucího kantýny.
Jakmile do místnosti někdo vstoupí, aktivuje konferenční systém HP Presence detekční funkci HP Meeting Ready, která systém probudí, aby bylo možné schůzku zahájit co nejrychleji. Tuto funkci používá výhradně společnost HP Wolf Security for Business HP.
HP Speaker Frame, režim obrazu v obrazu, zaostřuje na zúčastněné mluvčí, tudíž všichni mají pocit, že sedí přímo u stolu. Tuto funkci používá výhradně společnost HP.
HP Presence Room Assistant dokáže během několika vteřin jediným klepnutím nahlásit chybějící židle, vyschlé zvýrazňovače, neuklizené odpadky, problémy s teplotou a další potíže. Tuto funkci používá výhradně společnost HP.

Týmy IT hledají řešení, která zajistí jejich zaměstnancům možnost vzájemného propojení, ale také odstraní jejich problémy se správou a zabezpečením takových zařízení. Dvaačtyřicet procent pracovníků IT neočekává, že řešení pro správu zařízení zajistí snadné a rychlé překonání problému, a týmy IT nemohou přehlížet nárůst kybernetických hrozeb, jejichž počet se od začátku pandemie zvýšil o 400 %. Systém HP Presence Meeting Space umožňují týmům IT a správy budov:

 • Snadno nainstalovat a zprovoznit zařízení pro konferenční prostory libovolné velikosti. Instalace s využitím speciální aplikace a barevně odlišených prvků bez použití nástrojů umožňuje oddělení IT konfigurovat a testovat řešení a vzdáleně sdílet vlastní nastavení. Na základě velikosti, tvaru, umístění zařízení a dalších charakteristik místnosti, jako jsou sloupy nebo nábytek, vytvoří funkce společnosti Bang & Olufsen pro kalibraci místnosti během instalace vhodný zvukový profil daného prostoru. 
 • Zajistit zaměstnancům bezpečnou spolupráci. Týmy IT mají jistotu, že virtuální schůzky disponují ochranou před kybernetickými hrozbami pomocí řešení HP Wolf Security for Business, a vědí, že uživatelé mohou spolupracovat v podmínkách silného zabezpečení. Díky funkci HP Auto Privacy Camera si mohou být pracovníci oddělení IT jisti, že kamery uživatelů zůstávají vypnuté.
 • Převzít kontrolu nad správou místnosti. Pokud jde o správu místnosti, HP Presence Manager poskytuje pracovníkům IT přehled o tom, kdy je k dispozici nová aktualizace, a poskytuje jim rovněž kontrolu nad tím, která zařízení se aktualizují a kdy. Zařízení také podporují službu Windows Update a Teams Admin Center.
 • Aktivně řešit potenciální problémy a maximalizovat produktivitu místnosti pomocí inteligentních přehledů. Týmy IT a správy budov mohou zlepšovat praktické zkušenosti zaměstnanců díky přehledům o stavu zařízení, o problémech v místnostech a o metrikách zkušeností. Díky inteligentní analytice mohou zvážit úpravy, jako je změna konfigurace místnosti nebo změna nastavení zařízení. Přizpůsobitelné ovládací panely a rozsáhlé výkazy ze služby HP Presence Insights pomáhají předvídat, kdy může nastat selhání zařízení. To oddělení IT umožňuje aktivně odstraňovat potenciální problémy, dříve než si jich všimnou uživatelé.
Zprovoznění systému usnadňuje instalace s využitím barevně odlišených prvků bez použití nástrojů a aplikace HP Setup.
Díky funkci HP Auto Privacy Camera si mohou být uživatelé i pracovníci IT oddělení jisti, že kamery jsou vypnuté. Společnost HP nabízí první inteligentní kameru na světě pro konferenční řešení s automatickou, senzorem řízenou krytkou pro ochranu soukromí.
Dvěma klepnutími spusťte funkci HP Screen Clean a bezpečně spustíte HP Presence Control nebo HP Presence Control Plus bez narušení průběhu schůzky.

Pokrokové technologie doplněné o řešení HP Presence

Jelikož každý prostor může být místem pro schůzku, HP Presence přináší lepší zážitky i mimo zasedací místnost, lidé tedy mohou spolupracovat, i když jsou od sebe odloučeni. Očekávání ohledně toho, jak lidé vystupují na obrazovce, jak mluví a naslouchají a jak reagují na ostatní účastníky schůzky, se během měsíců, kdy lidé pracovali doma, změnila. Sedmdesát tři procent lidí posuzuje ostatní na základě kvality videa a 75 % na základě kvality zvuku.

Technologie doplněná o řešení HP Presence využívá to nejlepší z technologií HP včetně duševního vlastnictví laboratoří HP a také rozsáhlé odborné znalosti společnosti v oblasti tisku a zobrazování. Řešení HP Presence vychází z kombinace hardwarového a softwarového inženýrství, která přenáší zvukové a obrazové zážitky do hybridnějšího světa. Společnost HP nabízí produkty doplněné o řešení HP Presence počínaje modely HP Elite Dragonfly Max a HP EliteOne 800 G8 All-in-One.

Počítače HP Elite Dragonfly Max a HP EliteOne 800 G8 All-in-One jsou prvními počítači HP, doplněnými o inovativní zvukové a obrazové funkce HP Presence.
 Funkce redukce hluku, založená na umělé inteligenci, filtruje nejen odchozí, ale i příchozí ruchy.

Technologie doplněná o řešení HP Presence přináší zásadní zážitky, které lidem umožňují:

 • Vypadat na obrazovce co nejlépe bez ohledu na světelné podmínky. Modernizovaný hardware kamery s integrovaným vylepšením osvětlení se automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám různých pracovních prostor. Funkce úpravy podsvícení detekuje, zda do objektivu kamery nedopadá příliš mnoho světla; pokud ano, upraví jej, aby byla intenzita světla vyvážená. Funkce slabého osvětlení rozpozná, zda je v místnosti příliš temno, a rozjasní obličeje účastníků, aby byly dobře vidět.
 • Zvednout se od stolu a volně se při spolupráci pohybovat. Funkce HP Auto Frame zaměřuje kameru na uživatele a udržuje ho v záběru, i když vstane, aby si protáhl nohy. Tři režimy – pouze hlava, hlava a ramena a horní část těla – umožňují lidem vybrat si, jak chtějí být vidět a zda chtějí k vyjadřování svých myšlenek používat ruce. Dynamické vyrovnávání hlasu automaticky upravuje hlasitost, aby byla konzistentní, ať už uživatel sedí u počítače nebo se pohybuje po místnosti.
 • Slyšet a být slyšet zřetelně bez ohledu na rušivé zvuky v pozadí. Integrovaná funkce redukce šumu, založená na umělé inteligenci, filtruje nežádoucí zvuky z okolí, jako jsou vchodové zvonky, štěkot psů a sirény z ulice, proto se účastníci schůzky nemusejí obávat, že by je nebylo slyšet. Technologie redukce šumu odfiltruje i nežádoucí příchozí zvuky, vyvolané jinými účastníky schůzky.
 • Být zřetelně slyšet i s nasazenou rouškou. Funkce HP Clear Voice, založená na umělé inteligenci, využívá technologii rozpoznání tlumeného hlasu a k jeho kompenzaci umožňuje zesílení mikrofonu. Zajistí, že původní hlas bude na schůzce dobře slyšet.

Přehled řešení a dostupnost 

 • Řešení HP Presence Small Space zahrnuje HP Presence Control s audiem a HP Presence mini PC pro konference. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Small Space s 4K kamerou s podporou umělé inteligence zahrnuje HP Presence Control s audiem, HP Presence mini PC pro konference a HP Presence See 4K kameru. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Small Space s videokonferenčním systémem zahrnuje HP Presence Control bez audia, HP Presence mini PC pro konference a HP Presence videokonferenční systém s podporou umělé inteligence. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Medium Space Solution zahrnuje HP Presence Control Plus s audiem a HP Presence mini PC pro konference. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Medium Space s 4K kamerou s podporou umělé inteligence zahrnuje HP Presence Control Plus s audiem, HP Presence mini PC pro konference a HP Presence See 4K kameru. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Medium Space Solution s videokonferenčním systémem  zahrnuje HP Presence Control Plus bez audia, HP Presence mini PC pro konference a HP Presence videokonferenční systém s podporou umělé inteligence. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • Řešení HP Presence Large Space zahrnuje HP Presence Control bez Audio, HP Presence mini PC pro konference a 30metrový kabel USB-C na USB-C. V prodeji bude v roce 2022 a cena bude oznámena později. 
 • HP Presence Hub a satelitní mikrofony HP Presence Talk budou v prodeji v roce 2022 a jejich ceny budou oznámeny později.
 • Notebook HP Elite Dragonfly Max a All-in-One počítač HP EliteOne 800 G8 s doplňky HP Presence budou v prodeji v roce 2022 a jejich ceny budou oznámeny později.

O společnosti HP 

Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc. naleznete na  http://www.hp.com.

Tagged