Čtvrtina českých domácností žije v chudobě

Hradec Králové, 1. listopadu 2021 – Zástupci tří čtvrtin (75 %) českých domácností uvádějí, že hospodaří s relativním dostatkem peněz na pokrytí základních potřeb i závažnějších výdajů, a ještě mají možnost spořit. Největší část této skupiny tvoří 45 % domácností, které mají dostatek peněz na pokrytí základních potřeb a na větší výdaje si spoří. Téměř čtvrtina Čechů (24 %) uvádí, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a současně má dost peněz na vše, co potřebují. Bezmála 6 % Čechů označuje svoji finanční situaci za hojnost, kdy si kromě běžných výdajů mohou dovolit i mimořádné nákupy a současně si ještě peníze spoří. To jsou výsledky nového průzkumu finanční situace českých domácností, který si opakovaně nechává vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Ve srovnání s rokem 2020, došlo k mírnému poklesu podílu bohatších českých domácností, jejichž zástupci v průzkumu uvádějí, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a mají dostatek peněz na vše potřebné. Zatímco v loni takto odpovědělo bezmála 27 % respondentů, letos jde o 24 % dotazovaných. Meziročně přibližně o 0,5 % vzrostl podíl respondentů, kteří svoji finanční situaci označují za hojnost.

Je velmi pozitivní, že se během letošního a uplynulého, pandemií postiženého roku výrazně nezhoršila finanční situace českých domácností. Zjištěné meziroční změny jsou jen minimální, ale z dlouhodobějšího srovnání vidíme, že se zastavil trend, kdy se několik posledních let finanční situace Čechů mírně zlepšovala. Dobrou finanční situaci potvrzuje i mírné snížení podílu domácností s úvěry a prakticky nezměněný podíl Čechů s úsporami,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Mění se skladba výdajů domácností

Zatímco v celkové finanční situaci českých domácností meziročně nenastaly žádné zásadní změny, výrazně se změnila skladba výdajů. Například téměř čtvrtina (24 %) domácností uvádí, že neutrácí žádné peníze za zábavu a koníčky, zatímco v loňském průzkumu se jednalo jen o 16 % respondentů. Více respondentů také uvádí, že neutrácí žádné peníze v souvislosti se zdravím a lékařskou péčí – zatímco v předchozím roce šlo o bezmála 9 % dotazovaných, aktuálně takto odpovědělo téměř 14 % respondentů. Češi méně často doplácejí za léky, ale vzrostl podíl výdajů na lázeňskou léčbu.

Jen 14 % českých rodin uvádí, že se v souvislosti s koronavirovou pandemií zvýšily jejich výdaje na péči o děti, nejčastěji v souvislosti se stravováním a pořízením nezbytného vybavení a internetového připojení pro online výuku. Celkově se ale nejedná o nijak zásadní zásah do rodinných rozpočtů,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

DEN BEZ DLUHŮ 2021

V rámci celého listopadu probíhá nezisková aktivita Den bez dluhů, kdy má každý možnost poradit se zdarma o své finanční situaci a dluzích, a nastavit si řešení, jak z dluhů ven. Letos v České republice probíhá již 10. ročník. Pro veřejnost je připravena bezplatná linka 800 700 880 nebo kontaktní formulář na webových stránkách www.nasedluhy.cz. Již podruhé naši odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce.

Organizátorem akce je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Dalšími partnery jsou Asociace občanských poraden, Charita ČR, Rubikon Centrum, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, projekt Kolikmam.cz, Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika.

O společnosti KRUK


Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.