Za tři čtvrtletí roku 2021 vykázala Raiffeisenbank čistý zisk ve výši 2,89 miliardy korun

  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 259 miliard Kč (meziroční nárůst
    o 1,5 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 419 miliard Kč (meziroční nárůst
    o 29,2 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 525 miliard Kč (meziroční nárůst o 24,1 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 2,89 miliardy Kč (meziroční nárůst o 69,5 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 9. 2021 ve výši 24,62 %

Praha 3. listopadu 2021

Třetí čtvrtletí 2021 se neslo ve znamení nových nabídek pro klienty. Raiffeisenbank nadobro opustila černobílou komunikaci a s novým komunikačním konceptem „Samozřejmě“ se od září snaží oslovit mnohem širší cílovou skupinu. Od září také umožňuje svým klientům přihlášení k bankovní identitě, což je pro banku další významný milník v oblasti nabídky digitálních služeb klientům. 

„Velmi nás zaměstnávala vysoká poptávka po hypotékách, která navzdory postupně zvyšujícím se sazbám stále neutichá a ve třetím čtvrtletí se také potvrdilo oživení poptávky po firemních úvěrech, což lze demonstrovat nejen na nově uzavřených obchodních transakcích, mezi které patří například spolufinancování Letiště Praha nebo zajištění úvěru a vystavení záruk společnosti Vítkovice Cylinders, ale také na výhledu obchodních příležitostí, na kterých aktuálně pracujeme,“ komentuje situaci Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank, a dodává: „Jsem rád, že se nám podařilo již plně integrovat Raiffeisen stavební spořitelnu a dokončit převzetí retailových klientů ING. Nyní se můžeme plně soustředit na nadcházející spojování s Equa bank.“

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA 3Q 2021

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY 

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2021 dosáhl výše 2,89 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 69,5 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 5,8 % na 8,17 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 8,3 %, a dosáhly tak výše 5,15 miliardy Kč. Pokles je způsoben zejména přetrvávající nízkou hladinou tržních úrokových sazeb v první polovině tohoto roku následkem epidemie koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 15,2 % na 2,53 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly 316,3 milionů Kč, což činí zlepšení o 528,6 milionů Kč v porovnání s třemi čtvrtletími roku 2020. 

VKLADY A ÚVĚRY 

Celková aktiva banky dosáhla výše 525 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 24,1 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 1,5 % na 259 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 29,2 % na 419 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na běžných a spořicích účtech zejména u domácností, čemuž z velké části přispělo převzetí klientů z ING Bank. U firem došlo k největšímu nárůstu u termínovaných vkladů.

NÁKLADY 

Provozní náklady ve výši 4,93 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 3,7 %. Tento nárůst je způsoben především integračními náklady v oblasti IT a poradenství.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 1,15 miliardy Kč z důvodu čistého rozpuštění opravných položek ve výši 302 milionů Kč v segmentu domácností i firem.

KAPITÁL 

Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2021 dosáhla výše 24,62 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a z důvodu nových akvizic valná hromada banky rozhodla na konci dubna 2021
o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2020, který dosáhl výše 2,14 miliardy Kč. Částka 1,88 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 255 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. V souvislosti s koupí Equa bank a přípravou na uzavření této transakce navýšila banka dne 12. května 2021 základní kapitál o 4,4 miliardy Kč a současně bylo dne 28. května 2021 schváleno navýšení AT1 kapitálu o 662 milionů Kč a T2 kapitálu o 305 milionů Kč. Navýšení nerozděleného zisku a kapitálu má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).