Předběžné finanční výsledky za třetí čtvrtletí. Rheinmetall vykazuje velkou míru růstu

  • Konsolidované tržby vzrostly o zhruba 6 % na více než 3,8 miliardy eur
  • Provozní výsledek se zlepšil o 45 % na 297 milionů eur
  • Provozní marže ve výši 7,7 % výrazně překračuje úroveň 5,7 % z předchozího roku
  • Pokračující vysoký růst zakázek
  • Zisk na akcii z pokračujících činností se zdvojnásobil na 4,16 eur
  • Úprava výhledu na rok 2021: Provozní marže se předpokládá kolem 10 %, růst tržeb o zhruba 6 %

Düsseldorfský koncern Rheinmetall AG vstupuje do závěrečné fáze aktuálního fiskálního roku s výrazným růstem tržeb v civilním sektoru i vyšším konsolidovaným provozním výsledkem. Zejména díky silnému oživení obchodu s civilními výrobky překonal prodej společnosti Rheinmetall v prvních třech čtvrtletích celosvětový nárůst výroby v automobilovém sektoru. Současně skupina dosahuje významných úspěchů v obchodě s vojenským materiálem jak na domácím trhu, tak v zahraničí.  Její ziskovost se skokově zvýšila a provozní marže dosáhla 7,7 %.

Kvůli přetrvávajícímu nedostatku polovodičů a některých surovin očekává skupina ve výhledu pro fiskální rok 2021 mírně pomalejší růst tržeb ve srovnání se svými předchozími očekáváními.

Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG, k tomu uvádí: „Rheinmetall zůstává na ziskové růstové trajektorii. Po devíti měsících jsme dosáhli nového rekordního provozního výsledku. V oblasti civilního podnikání se nám podařilo opět výrazně zvýšit tržby. Díky stále rostoucímu podílu prodeje v oblasti technologií alternativních pohonů jsme na dobré cestě zvládnout transformaci průmyslu v našem civilním podnikání. A pokud jde o vojenské produkty, těžíme z rostoucích rozpočtů na několika trzích a trvale vysoké poptávky po moderním vybavení pro ozbrojené síly. Díky novým významným zakázkám stoupl i objem nevyřízených objednávek na více než 14 miliard eur, čímž jsme dosáhli dosavadního rekordu.“

Rheinmetall Group: Tržby a provozní výsledek meziročně vzrostly

Společnost Rheinmetall zvýšila své konsolidované tržby meziročně o přibližně 6 % na 3 841 milionů eur v prvních třech čtvrtletích roku 2021, ve srovnání s 3 633 miliony eur ve stejném období předchozího roku. Tento nárůst tržeb byl do značné míry způsoben hospodářským oživením v automobilovém průmyslu poté, co byly tržby ve srovnatelném období předchozího roku ovlivněny cyklicky slabším vývojem automobilových trhů a poklesem světové automobilové výroby v důsledku pandemie.

Provozní výsledek skupiny Rheinmetall se v prvních třech čtvrtletích roku 2021 výrazně zvýšil. Skupina dosáhla provozního výsledku ve výši 297 milionů eur, čímž překonala hodnotu z předchozího roku (205 milionů eur) o přibližně 91 milionů eur. Kromě pozitivních výsledků prodeje se na tomto zlepšení podílela zejména opatření na snížení nákladů, která vedení společnosti zahájilo již v roce 2020 v reakci 

na negativní dopady pandemie koronaviru. Pozitivně se vyvíjela i provozní marže, která vzrostla                  z 5,7 % ve srovnatelném období předchozího roku na 7,7 % v prvních třech čtvrtletích roku 2021.

Zisk na akcii z pokračujících činností se meziročně zdvojnásobil z 2,08 eur na 4,16 eur za prvních devět měsíců fiskálního roku 2021.

Systémy vozidel: Nové zakázky v hodnotě téměř 2,5 miliardy eur

Tržby divize Vehicle Systems, která působí v sektoru vojenských kolových a pásových vozidel, se v prvních třech čtvrtletích roku 2021 snížily o zhruba 3 % ve srovnání s předchozím rokem (1 339 milionů eur). Kč, což bylo způsobeno zejména ukončením dvou velkých projektů. Naopak objem přijatých zakázek se oproti stejnému období předchozího roku (728 mil. eur) výrazně zvýšil o 1 728 mil. na 2 456 mil. eur. Mezi hlavní příchozí zakázky patřila zakázka na modernizaci hlavních bojových tanků Challenger ve Velké Británii a objednávky německého Bundeswehru na dodávku obrněných ženijních vozidel Kodiak a modernizaci bojového vozidla pěchoty Puma.

V důsledku poklesu prodeje se provozní výsledek za devítiměsíční období oproti předchozímu roku (122 milionů eur) mírně snížil a činil přibližně 104 milionů eur. Provozní marže činila 8,0 % oproti 9,1 % ve stejném období předchozího roku.

Zbraně a munice: Výrazný nárůst provozní marže

Divize zbraní a munice dosáhla v prvních třech čtvrtletích roku 2021 díky svým aktivitám v oblasti zbraňových systémů a munice tržeb ve výši 700 milionů eur, což je přibližně o 4 % více než v předchozím roce, kdy činily 670 milionů eur. Příjem zakázek činil 752 milionů eur a nedosáhl tak vysoké hodnoty z předchozího roku (867 milionů eur). V předchozím roce byl vývoj objemu zakázek pozitivně ovlivněn velkou jednorázovou zakázkou ve výši 80 milionů eur na dodávku dělostřeleckých hnacích náplní a vyššími objednávkami od německých a britských zákazníků.

Přetrvávající vysoká úroveň prodeje a dobrý sortiment výrobků vedly k výraznému zlepšení výsledku v divizi zbraní a střeliva. Provozní výsledek vzrostl o 43 milionů eur na 73 milionů eur (v předchozím roce 30 milionů eur). V důsledku toho se provozní marže zlepšila na 10,4 % oproti 4,4 % ve stejném období předchozího roku.

Elektronická řešení: Příjem zakázek vzrostl o více než 20 %

Tržby divize Electronic Solutions, která se zabývá vývojem a výrobou řešení v oblasti obranné elektroniky, dosáhly 558 milionů eur a ve srovnání s hodnotou 604 milionů eur dosaženou ve stejném období předchozího roku se snížily přibližně o 8 %. Naproti tomu tato divize v prvních devíti měsících výrazně zvýšila objem zakázek, a to o 22 % na 695 milionů eur (v předchozím roce 569 milionů eur). Hlavní nové zakázky se týkaly programu modernizace bojového vozidla pěchoty Puma německých ozbrojených sil a projektu protivzdušné obrany pro mezinárodního zákazníka.

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 se provozní výsledek snížil z 53 mil euro na 48 mil. eur ve stejném období předchozího roku. Provozní marže ve výši 8,6 % zůstala na dobré úrovni předchozího roku (8,8 %).

Senzory a aktuátory: Výrazný nárůst tržeb a provozního výsledku

Divize Sensors and Actuators, která obchoduje s komponenty a řídicími systémy pro snižování emisí a pro tepelný management, v prvních třech čtvrtletích roku 2021 výrazně zvýšila své tržby o přibližně     20 % na 1 007 milionů eur v porovnáni s 838 miliony eur ve stejném období předchozího roku. Divize tak výrazně předstihla vývoj výrobních čísel v celosvětovém automobilovém průmyslu, kde nárůst u lehkých vozidel do 6 tun dosáhl přibližně 10 %. Předchozí rok však byl ovlivněn někdy výraznými omezeními výroby v automobilovém průmyslu, zejména v první fázi pandemie koronaviru. V letošním roce zabránila výraznějšímu růstu prodeje v divizi senzorů a akčních členů snížená dostupnost polovodičů, která znamenala, že několik výrobců automobilů mohlo vyrobit pouze podstatně méně vozidel, než se původně plánovalo.

Sjednané zakázky za prvních devět měsíců fiskálního roku 2021 dosáhly výše 1 480 milionů eur, což představuje přibližně 13% nárůst oproti předchozímu roku (1 309 milionů eur). Z toho 56 % připadalo na nové zakázky, zatímco 44 % se týkalo rozšíření a zvýšení objemu stávajících zákaznických projektů. Procento objednaných zakázek s alternativními technologiemi pohonu se meziročně zvýšilo z 16 % na 31 %.

V prvních třech čtvrtletích divize zvýšila svůj provozní výsledek přibližně o 69 mil eur z 6 milionů eur na 74 milionů eur. Tento nárůst byl způsoben jednak růstem prodeje a jednak opatřeními zavedenými za účelem trvalého snížení nákladů v důsledku pandemie koronaviru. Provozní marže se tak podle očekávání zvýšila na přibližně 7,4 % v porovnání s 0,7 % ve srovnatelném období předchozího roku.

Materiály a obchod: Provozní výsledek se více než zdvojnásobil

Divize Materiály a obchod, která dodává kluzná ložiska a konstrukční díly a provozuje celosvětové poprodejní služby, v prvních třech čtvrtletích roku 2021 rovněž výrazně zvýšila svůj obchodní objem. Tržby dosáhly 485 milionů eur, čímž výrazně překonaly loňskou hodnotu 387 milionů eur s nárůstem přibližně 25 %.

Tento růst tržeb byl především důsledkem zvýšení výroby v mezinárodním automobilovém průmyslu ve srovnání s předchozím rokem, který byl ovlivněn uzavíráním závodů a omezováním výroby v souvislosti s pandemií. V prvních devíti měsících fiskálního roku 2021 dosáhla divize zaúčtovaných obchodů ve výši 515 milionů eur, což představuje nárůst o zhruba 25 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (412 milionů eur).

Provozní výsledek divize Materiály a obchod se v prvních třech čtvrtletích roku 2021 meziročně více než zdvojnásobil z 18 milionů eur na 38 milionů eur. K tomuto dobrému vývoji výsledkové situace přispělo zejména zvýšení prodeje spolu s pokračujícím přísným řízením nákladů. Provozní marže vzrostla ze 4,7 % v předchozím roce na 7,9 % po prvních devíti měsících roku 2021.

Výhled: Prognózy tržeb a provozní marže byly mírně upraveny

Především kvůli stále omezené dostupnosti surovin a polovodičových součástek, která vedla k nižšímu počtu odvolávek dodávek ze strany velkých zákazníků, společnost Rheinmetall předpokládá pro fiskální rok 2021 mírně nižší růst tržeb o přibližně 6 %, měřeno oproti proforma tržbám ve výši 5 406 milionů eur v roce 2020. Původní prognóza předpokládala růst tržeb mezi 7 % a 9 %.

Pokud jde o výsledek hospodaření ve fiskálním roce 2021, společnost Rheinmetall očekává, že dosáhne horní hranice původní prognózy provozní marže ve výši 9 % až 10 % v důsledku přísného řízení nákladů 

a dalších úspor v souvislosti s restrukturalizací skupiny. Společnost Rheinmetall nyní předpokládá provozní marži kolem 10 %.

Výhledová prohlášení a prognózy

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení vycházejí ze současných odhadů a prognóz společnosti Rheinmetall AG a z informací, které jsou v této fázi k dispozici. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků. Závisí na řadě faktorů, zahrnují různá rizika a nejistoty a jsou založena na předpokladech, které se mohou ukázat jako nesprávné. Společnost Rheinmetall není povinna výhledová prohlášení uvedená v této publikaci aktualizovat.