Y Soft Ventures investuje do ARBO Technologies a otevírá Startup Studio

— Investice akceleruje rozvoj projektu, který pomáhá městům a dalším veřejným i soukromým organizacím spravovat stromovou populaci, zajišťovat její bezpečnost a zvyšovat její věk —

Brno, Česká republika a Dallas, USA – 9. listopadu 2021 – Y Soft Ventures, venture kapitálová platforma spadající pod Y Soft® Corporation, dnes oznámila investici do startupu ARBO Technologies, jehož produkty kombinující pokročilý software a hardware pomáhající zajišťovat bezpečnost mimolesní stromové zeleně, zlepšovat péči o ni a zvyšovat tak užitek, který stromy nabízí celé společnosti. Prvním nabízeným produktem je softwarový nástroj Adbian, který umožňuje efektivně analyzovat stabilitu stromů a navrhovat zásahy, které předchází fatálním důsledkům. 

Nástroje ARBO Technologies v sobě kombinují více než 20leté zkušenosti v oblasti arboristiky a moderní technologie, díky kterým je možné služby nabízené správcům prostřednictvím dalších arboristů výrazně zefektivnit. Sběr dat je rychlejší, a tím pádem i levnější a lze ho uskutečňovat častěji. Je sbírán větší objem dat, která lze analyzovat hlouběji a získat tak detailnější informace o stavu stromu. Tyto informace jsou potom interpretovány a vizualizovány tak, aby bylo možné stromu poskytnout co nejlepší péči. To vše vede k tomu, že se stromy můžou dožívat vyššího věku bez kompromisů v oblasti bezpečnosti. Kromě toho nástroje ARBO Technologies umožňují správcům zeleně naplňovat své zákonné povinnosti.

„Na ARBO nás zaujalo nejen samotné technologické řešení a jeho hodnota pro zákazníky, ale i širší dopad, které jejich produkty ve výsledku mají na životní prostředí a klima. S ARBO jsme průběžně pracovali téměř rok před vlastním uzavřením investice a díky tomu jsme měli možnost přesvědčit se
o schopnostech týmu kolem Ondry Kolaříka a vidět, jak na jejich produkty reagují odborníci z Česka i zahraničí,“ řekl Miloš Sochor, Managing Partner Y Soft Ventures. Aktuální investice v objemu několika set tisíc Euro má podle Sochora startupu pomoci doplnit produktové portfolio a etablovat se na středoevropském trhu. Už teď se přitom společnost podílí na několika milionových zakázkách týkajících se sběru dat o stromech v okolí komunikací napříč Českou republikou.

„Samotná finanční investice pro nás byla až druhotnou motivací. Hledali jsme zejména partnera, který náš tým obohatí o know-how budování globálních produktů, což Y Soft Ventures bezesporu splňuje. Díky jejich silným byznysovým i technologickým kompetencím, v kombinaci s naší expertízou v oblasti mimolesní zeleně, věříme, že budeme schopní vytvořit globální produkty, které svým malým dílem přispějí k řešení celosvětové environmentální krize,“ říká Ondřej Kolařík, zakladatel a CEO ARBO Technologies. Naráží tím mimo jiné i na to, že jakkoli je výsadba stromů pro naši planetu zásadní a potřebná, není to samospásné řešení. Pokud dochází k poškozením a předčasným úhynům stromů, bývá životní prostředí naopak zbytečně zatěžováno. I tomu chce ARBO předcházet.

Startup Studio nabídne mentoring pro start-upy

Strategie Y Soft Ventures spočívá v podpoře začínajících firem nejen poskytnutím potřebného kapitálu, ale také mentoringem, možností využití pokročilých technologií Y Soft nebo případně zázemí, jako jsou výrobní kapacity nebo prototypovací laboratoř. To vše bude nyní dostupné širšímu okruhu zájemců, a to díky nově otevřenému Startup Studiu.

„Zkušenost s prací s týmem ARBO již před uzavřením investice pro nás byla dalším dílkem do skládačky, která ukazuje, že umíme přispět i projektům, které zatím nejsou zcela připraveny na naši investici. A nemusí jít jen o ty, které jsou v příliš raných fázích vývoje, ale i o takové, které na první pohled neladí zcela přesně s naším investičním zaměřením. Chceme tedy otevřít dveře i dalším podnikatelům, kteří pracují na zajímavých B2B projektech, a mohou benefitovat z našeho know-how i dalších zdrojů,“ uvádí Lukáš Konečný, Junior Partner Y Soft Ventures.

Po vstupu do Startup Studia mohou začínající podnikatelé očekávat intenzivní individuálně postavenou podporu v inkubaci a akceleraci svých projektů, která může být završena i investicí ze strany Y Soft Ventures. Spolupráce se bude zaměřovat nejen na obecná témata související s budováním startupu, ale i na specifické oblasti týkající se například prodeje, marketingu, R&D, financí, výroby, HR nebo fundraisingu.

„Startup Studio je naše adaptace na současné podmínky na trhu startupů, v rámci které se snažíme zaměřit na spolupráci s firmami v jejich ranné fázi. V rámci Startup Studia tak vybraným projektům poskytujeme podobný servis a poradenství, jako již financovaným firmám. Např. pomoc s nastavením firmy, procesů pro základní existenci. Díky tomu vytváříme vztah ještě před investicí, což umožní nám i danému projektu lépe zhodnotit, zdali se chceme provázat i finančně skrz investici. A pokud nakonec neinvestujeme, tak jsme alespoň přispěli k rozvoji podnikatelského prostředí i za hranicemi našich kanceláří,“ vysvětlil Václav Muchna, CEO a spoluzakladatel Y Soft.

Více informací o projektu Startup Studio získáte na webu Y Soft nebo přímým kontaktem na emailové adrese ventures@ysoft.com.


O Y Soft

Y Soft poskytuje chytrá podniková řešení pro moderní digitalizovaná pracoviště v oblastech enterprise firem, malých a středních podniků a vzdělávacím sektoru, díky nimž organizace fungují efektivněji. Naše platforma YSoft SafeQ pomáhá zákazníkům řídit, optimalizovat a zabezpečit tisk i digitalizaci dokumentů. V rámci řešení pro 3D tisk se soustředíme na segment vzdělávacích institucí, kde nabízíme unikátní propojení technologie 3D tisku s komplexním nástrojem pro řízení a účtování tisku. Díky našemu řešení mohou školy spolehlivě a efektivně zapojovat 3D tisk do svých výukových plánů. Y Soft vznikl v roce 2000. Společnost sídlí v Brně, celosvětovou sítí poboček pak pokrývá Severní a Latinskou Ameriku, Evropu, Blízký východ a Afriku a region Asie a Pacifiku včetně Austrálie. Více informací naleznete na www.ysoft.com.

O Y Soft Ventures

Y Soft Ventures představuje venture kapitálové křídlo založené společností Y Soft Corporation, a.s. v roce 2014 s cílem poskytnout začínajícím podnikům ve střední a východní Evropě potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti, které jim umožní rychlý přístup na globální trhy. Investiční platforma Y Soft Ventures pomáhá zrychlovat technologický růst dalších inovativních firem, zejména v oblastech IoT a hardwarových řešení pro B2B trh.


O ARBO Technologies

ARBO Technologies se zaměřuje na péči o mimolesní zeleň založenou na datech. Firma pomáhá majitelům a správcům stromů zvyšovat průměrný věk jejich stromové populace poskytováním softwarových a hardwarových nástrojů specialistům, kteří se o stromy starají. Je zcela evidentní, že čím je strom starší, tím vyšší hodnotu má pro životní prostředí a pro společnost. Vzhledem k dlouhověkosti stromů je jejich případná ztráta nenahraditelná. Současně nelze podceňovat potenciál stromu působit škody v případě jeho selhání.  Náš oborový software Adbian pomáhá arboristům spolehlivě určit stabilitu stromů na základě jejich fyzických atributů. Zefektivnění sběru a zpracování dat umožňuje častěji opakovat probíhající kontroly stromů. Analýzou dat jsme schopni předcházet selhání stromů nebo naopak zamezovat jejich zbytečnému kácení.