DNA ERA na mezinárodním technologickém festivalu – Reflect Fest 2021

Michaela Šišková, CEO DNA ERA – experta a lídra na poli analýzy DNA a rekreačního genetického testování, získala možnost vystoupit na Reflect Festu. Ten se konal v říjnu tohoto roku ve městě Limassol na Kypru. Zúčastnilo se jej přes 3 000 diváků a 80 špičkových přednášejících z funkcí jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. 

Michaela účastníkům během své prezentace přiblížila historii výzkumu DNA a zároveň vytyčila tři  hlavní body, které jsou dle ní stěžejní pro další zkoumání. Těmi jsou nižší cena testování z důvodu dostupnosti pro každého, neustálé objevování vazeb mezi DNA a lidským tělem a zdokonalování testovacích technologií. 

Reflect Fest vznikl v roce 2018, zaměřuje se na technologický pokrok a účastníkům přináší to nejlepší z řad inovací. Zároveň umožňuje propojení profesionálů z různých oborů a zemí a poskytuje jim půdu pro sdílení a rozvoj myšlenek a nápadů.