Společnost Lidl vydává svou druhou Zprávu o udržitelném rozvoji

Společnost Lidl Česká republika vydává již druhý obsáhlý nefinanční report o svém pojetí udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zpráva mapuje roky 2019 a 2020 a poskytuje svým stakeholderům transparentní a srozumitelná data o všech potenciálních tématech udržitelnosti v oboru maloobchodního prodeje.

A proč společnost Lidl vydává zprávy o udržitelném rozvoji? „Je to transparentní přehled o našem byznysu i našich hodnotách. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout. Co se nám daří. A kde ještě splněno nemáme. Zpráva je důležitá nejen pro vnější prostředí – dodavatele, neziskový sektor, veřejnou správu či média. Je to poctivá reflexe pro nás samotné, pro naše týmy, pro naši firemní kulturu. Aby naši lidé věděli, co jsme jako firma zač a že má smysl pro takovou firmu pracovat,” říká k vydání druhé zprávy generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil. 

Zpráva staví na základních hodnotách společnosti Lidl, což se projevuje v její podobě i jejím rozvržení. Opírá se přitom o své pilíře společenské odpovědnosti (sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost), které zasazuje do čtyř na sebe navazujících fází hodnotového řetězce. Jednotlivé kapitoly zprávy přitom čerpají z rozsáhlého dotazování nejdůležitějších zájmových skupin, které proběhlo na podzim 2020. Zpráva je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI a opírá se také o Agendu pro udržitelný rozvoj OSN, jejíž součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Vybrané ukazatele zprávy ověřil nezávislý auditor. Zpráva rovněž získala ocenění v ratingu TOP odpovědná firma v kategorii Reporting.

Zpráva se skládá celkem ze čtyř kapitol – Přírodní zdroje, Dodavatelský řetězec, Provoz a Zákazníci. V nich mají čtenáři možnost seznámit se mimo jiné s informacemi z oblasti odpovědné tvorby sortimentu. Zpráva informuje například o rostoucím zastoupení certifikovaných výrobků v sortimentu, ale také o plnění cílů, které Lidl definoval v Zásadách udržitelného nákupu. Např. již nyní obsahují všechny výrobky privátních značek Lidlu výhradně certifikované kakao. Oproti Zprávě o udržitelném rozvoji z roku 2019 je patrný také pokrok Lidlu v oblasti odpadového hospodářství. K dalšímu zpracování předává Lidl 90,6 % odpadu (oproti 86 % z roku 2018), do konce obchodního roku má za cíl toto množství navýšit na 95 %. V reportu nechybí ani informace o dosavadních úspěších týkajících se redukce plastů v obalech výrobků privátních značek. Zpráva reflektuje i události roku 2020, kdy celá společnost čelila novým výzvám kvůli pandemii Covid-19.

Podle Pavla Stratila čekají Lidl ještě mnohé výzvy tak, aby i nadále zůstal moderním a pružným diskontním řetězcem s širokou nabídkou výrobků pod vlastními značkami. „Chceme pokračovat v takových změnách sortimentu, které dále rozšíří nabídku, pokud jde o čerstvost, lepší výživové vlastnosti i udržitelnost a etický původ výrobků. Trend rozšiřování nabídky bio a dalších certifikovaných výrobků bude pokračovat. Stejně tak výrobků vycházejících vstříc speciálním výživovým potřebám. Budeme dále pracovat na snížení obalové zátěže. Výzvou bude i rostoucí tlak na recyklovatelnost plastových obalů. Určitě budeme chtít pokročit v rozšíření nabídky obalů, které svými vlastnostmi umožní označení logem „Balíme zodpovědně“,“ říká Pavel Stratil k dalšímu výhledu.

Z obsahu/zajímavá čísla:

Vývoj exportu českých výrobců prostřednictvím Lidl ČR

Využití odpadů produkovaných ve společnosti Lidl:

Využití neprodaných potravin:

Srovnání minimální hrubé mzdy v ČR a nejnižší nástupní měsíční hrubé mzda při čtyřicetihodinovém úvazku týdně na pozici prodavač(ka)/pokladní v Lidlu:

Počet certifikovaných produktů:

Srdce dětem

Sbírky potravin:

Lokální podpory:

O společnosti Lidl

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 281 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť. 

Více informací naleznete na: 

www.lidl.cz

www.twitter.com/lidlcz

www.facebook.com/lidlcesko

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika