Tématem čtvrtého ročníku Energetické olympiády byly klimatické změny

Novinkou letošní Energetické olympiády, která vyvrcholila finálovým kolem 3. – 5. listopadu 2021, bylo zaměření na aktuálně velmi skloňovanou problematiku klimatických změn. Studenti měli možnost více porozumět souvislostem z této oblasti. 

Do školního kola, které proběhlo 15. října, se letos přihlásilo úctyhodných 363 týmů (1 070 studentů). Stejně jako loni, i letos proběhlo kvůli pandemii COVID-19 on-line nejen školní kolo, ale také finále. Studenti sice neměli možnost přijet na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, zato měli více času na zpracování svých videí. 

Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo 363 týmů z celé ČR, z nichž 330 odevzdalo test v řádném termínu. Oproti loňskému roku se tak zvýšil zájem studentů o 30 %. Do finálového kola postoupilo 25 nejlepších týmů a mimořádně získal divokou kartu také tým, který se umístil na 26. místě. Většina přihlášených studentů (60 %) byla z gymnázií, ostatní byli zejména z průmyslových a vyšších odborných škol. Stejně jako v předchozích letech se i letos zúčastnili studenti ze všech krajů ČR.  

Ve finálovém kole si studenti nejprve poslechli přednášky odborníků, následně si ve spolupráci s mentory z řad profesionálů a lektorů energetické gramotnosti vybrali téma ke zpracování. Veškerá komunikace mezi soutěžícími a organizátory probíhala prostřednictvím komunikační platformy Slack. Celý den studenti poctivě konzultovali své nápady s téměř dvěma desítkami mentorů. Konzultace probíhaly i v pozdních nočních hodinách. Další den měli studenti za úkol nahrát výstupy své práce na YouTube.

Desetičlenná hodnotící porota pak hodnotila originalitu, odbornou úroveň, proveditelnost, ale také kvalitu prezentace. Výběr z 25 odevzdaných videí nebyl vůbec jednoduchý, porota se shodla, že se laťka celkově zase meziročně zvýšila.  

Výherci 4. ročníku Energetické olympiády jsou:

  1. místo – Fyziklátiči – Gymnázium, Benešov, Husova 470
  2. místo – Energus – Gymnázium Evolution, s.r.o.
  3. místo – val – PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

Cenu generálního partnera získal tým Wren – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

Vítězný tým si odnesl odměnu ve výši 50 000 Kč a studenti prvních tří nejúspěšnějších týmů si zajistili možnost dostat se na vysokou školu bez přijímacích zkoušek. 

Závěrečné slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 5. listopadu v 17.00 hod. formou přímého přenosu z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moderování se ujal herec Jiří Maryško a studentka a lektorka Energetické gramotnosti Kamila Roučková. 

Generálním partnerem projektu je společnost ČEPS. Odbornými garanty jsou: FEL ČVUT v Praze, Gasnet, ŠkoEnergo, E.on, SevenEnergy, ERÚ, FEI VŠB TU Ostrava,  FEKT VUT v Brně. Mediálními partner soutěže jsou: Oenergetice.cz, Ámos vision, Československý časopis pro fyziku.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.


České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz