Thein strategicky investuje do vodíku, zakládá společnost Hydrogenic Technology

Praha, 25. 11. 2021 – Investiční skupina Thein Tomáše Budníka vstupuje do oblasti vodíkových technologií založením společnosti Hydrogenic Technology. Společnost bude dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku. Jejím řízením byl pověřen František Štefan, zkušený manažer v oblasti energetiky a udržitelných technologií, pod jehož vedením se již podařilo navázat spolupráci se strategickými mezinárodními partnery z výzkumu, vývoje a výroby v oblasti vodíku.   

Vodíkové technologie zažívají v poslední době vzrůstající zájem ze strany investorů i politické reprezentace. Je to jedna z relevantních cest k nízkoemisní ekonomice budoucnosti. Ve spojení s aktuálními trendy, jako je elektrifikace osobní dopravy, a s celosvětovým tlakem na snižování emisí oxidu uhličitého, se proto skupina Thein rozhodla pro ambiciózní investici v této oblasti.

Cítíme, že pro vodíkové technologie nazrál čas. Vidíme, že po světě i v Evropě závratnou rychlostí roste objem investic i projektů, které staví na využití vodíku. Zejména v oblastech těžších aplikací – nákladní, kolejové, ale i lodní dopravy – je vodík technologií srovnatelnou nebo i lepší, než je pohon na elektřinu. I vzhledem k okamžitým synergiím se společnostmi, které již máme v portfoliu, jsou naše ambice vysoké,“ říká k novému projektu Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein.   

Pracujeme na celé řadě projektů od vývoje lokomotiv na hybridní pohon využívajícího vodíkové palivové články přes výstavbu mobilních dobíjecích stanic pro elektromobily s využitím vodíku bez baterií, výstavbu mobilních vodíkových čerpacích stanic pro logistická centra a depa dopravců včetně nabídky vodíkových nákladních automobilů a autobusů jejich provozovatelům až po zajištění záložních zdrojů energie pro kontinuální provozy, kde je nutná dodávka energie bez přerušení. Příklady ze světa ukazují, že vodík je prověřená, bezemisní a všestranná energie, která je schopná nahradit fosilní paliva ve všech oblastech aplikace” říká František Štefan, výkonný ředitel společnosti Hydrogenic Technology.  

O skupině Thein

Thein je investiční skupina technologického odborníka a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky, a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filosofií Theinu je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.