Na co by podnikatelé měli myslet před koncem roku?

Blížící se konec roku může pro mnoho podnikatelů představovat vzhledem k množství věcí, na které je třeba myslet, náročné a stresující období. Účetní uzávěrky, kontroly dokladů, inventury a spousta další větších i menších úkolů mohou s představou o předvánoční pohodě pořádně zamávat. “Vše se dá zvládnout i bez stresu a dlouhých přesčasů, pokud víte, co je potřeba udělat, a práci si dobře a s dostatečným předstihem rozvrhnete. Spoustu nervů vám samozřejmě ušetří inteligentní účetní a automatizované IT systémy,” říká Romana Hrušková, manažerka účetnictví společnosti Solitea – předního českého dodavatele podnikového softwaru.

Co všechno je tedy potřeba před koncem roku ohlídat? 

Kontrola finančních dokladů 

Před koncem roku je důležité provést kontrolu finančních dokladů. Zde by měla mít společnost nastavené směrnice, jak při těchto kontrolách postupovat, a v ideálním případě by měly být prováděny na automatické bází týdně či měsíčně. Je důležité, aby bylo v účetnictví vše v pořádku, jelikož to dává předpoklad pro správné řízení a strategické rozhodování ve firmě. Pomoci zde může interakce mezi zkušeným účetním a automatizovaným IT systémem. Tím dochází k šetření času a vzniká tak prostor, který mohou účetní vyplnit analytickou prací.

Analýza finančních toků  

Průběžná analýza finančních toků pomáhá manažerům analyzovat finanční strukturu. Je nutné, aby celé finanční oddělení bylo začleněno do fungování firmy a aby si kolegové z jiných oddělení uvědomovali překryvy s dalšími týmy. Dobrá komunikace mezi různými částmi firmy je základem, na kterém pak může společnost dále stavět. 

Kontrola výnosů a nákladů

Z hlediska daní jsou pak spíše než příjmy a výdaje podstatnější výnosy a náklady. Jejich pravidelné sledování pomáhá podnikateli dělat správná byznysová rozhodnutí. S těmi navíc podnikateli může pomoci také kvalitní účetní. Pravidelným sledováním výnosů a nákladů v průběhu celého roku se dá snadno předejít zbytečnému stresu na konci roku. 

Celoroční závěrka a inventarizace

Firmy by měly účetní závěrky dělat průběžně každý měsíc. Pokud se tak opravdu děje, je závěrka na konci roku pouze formální a jen se zkontroluje, že dílčí měsíční závěrky za daný rok jsou v pořádku.

“Douležitou součástí závěrky je inventarizace. Tu lze dělat průběžně, ale dostačuje ji provádět jednou ročně. Zejména malé společnosti k ní přistupují až na konci roku a zjišťují, kteří dlužníci jim nezaplatili své závazky. V průběhu prosince mají tedy firmy příležitost dlužníkům se připomenout,” doplňuje Romana Hrušková.

Tři nejčastější chyby, kterých se firmy při správě účetnictví nejčastěji dopouštějí

Účetnictví je zásadní pro správný rozvoj a běh podnikání. Pokud není vedeno správně, průkazně a úplně, může to vést k četným komplikacím. Jaké jsou tedy nejčastější chyby, kterých se společnosti či podnikatelé dopouštějí?

1/ Časté je podceňování času. S ním se účetní setkávají jak u malých podnikatelů, tak u velkých společností a spočívá v tom, že účetní potřebné podklady od dalších kolegů získávají pozdě, špatné plánování a organizace práce

2/ Další častou chybou je neefektivní či nefungující komunikace mezi jednotlivými odděleními ve firmě. Začlenění účetních do běhu firmy může celý proces velmi usnadnit. 

3/ Posledním důležitým bodem, kterého by se zaměstnanci ve firmě měli vyvarovat, je zamlčování informací, které, pokud k němu dochází, může práci účetních výrazně komplikovat. 

O Solitea

Solitea, a.s., patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. Společnost zaměstnává přes 1000 zaměstnanců ze sedmi zemí světa a v rámci evropského regionu obsluhuje přes 260 000 zákazníků v 15 zemích. V letošním roce holding očekává výnosy přesahující 2,5 miliardy korun a dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu. V posledních čtyřech letech uskutečnila Solitea řadu významných akvizic IT společností v České a Slovenské republice (Altus software, Aquasoft, Axiom, BI Experts, CDL SYSTEM, Cígler software, Clever Decision, D3Soft, Dotykačka, Dynamica, GEMMA Systems, J.K.R., Maind, Neit, Smart software, Vema, WBI), v Rakousku (JET ERP) a na Balkáně (Billans, MIT Informatika, SAOP). Solitea dlouhodobě posiluje svou pozici významného evropského dodavatele informačních technologií pro komerční subjekty i státní správu. Více na www.solitea.com