Pobočky RBP pomou stejně jako na jaře s registrací k očkování

Ostrava, 1.12. 2021 – 40 poboček zdravotní pojišťovny RBP v rámci České republiky je opět připraveno pomoci občanům starším 60 let s registrací na třetí posilovací dávku očkování proti covid-19. Tato pomoc se netýká jenom vlastních klientů RBP, ale všech seniorů ve stanovené věkové kategorii, kteří o tuto službu projeví zájem. Pro registraci postačí mobilní telefon, občanský průkaz a kartička pojištěnce. 

„Všechny pobočky RBP v rámci České republiky se tak, stejně jako na jaře tohoto roku, stávají pro naše obyvatele nad 60 let věku kontaktním místem, kde jim pomůžeme s registrací. Nezáleží přitom, zda jsou klienty pojišťovny či nikoliv,“ uvádí Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

V případě vlastních pojištěnců RBP počítá pojišťovna s využitím stávající databáze klientů a tuto službu jim po vzájemné dohodě nabídne cíleně a adresně, při důsledném zachování pravidel GDPR.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.