Na vánoční dárky si půjčuje jen minimum Čechů

České domácnosti, které potřebují půjčku na vánoční přípravy a dárky, mají zpravidla 3 a více dětí, jsou bez úspor a mají závazky po splatnosti

6. prosince 2021 – Téměř 93 % českých domácností pořídí vánoční dárky ze svých úspor a běžných příjmů. Půjčku na Vánoce ve výši do 5 000 korun si někdy vzaly jen 4 domácnosti ze 100 (4 %) a jen 3 % Čechů si někdy na vánoční dárky půjčilo více než 5 000 korun. Tato zjištění vyplývají z průzkumu, který si nechala vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Oproti předchozímu roku poklesl počet domácností, které si vzaly úvěr na Vánoce, o 1 %. 

Nejčastěji si na Vánoce půjčují lidé ve věkové kategorii 35 až 44 let, kde se jedná o 12 % respondentů. V loňském průzkumu šlo přitom o necelých 14 % respondentů. Již v loňském roce průzkum pro společnost KRUK zjistil, že téměř vůbec si na Vánoce nepůjčují senioři ve věku 65 a více let (jen mírně přes 3 %) a v letošním roce podíl lidí s úvěrem v této věkové skupině poklesl na 2 %. Ze 7 % na necelá 2 % poklesl podíl respondentů, kteří si někdy půjčili na Vánoce, v nejnižší věkové skupině 18 až 24 let. 

Stejně jako v loňském průzkumu se ukázalo, že si úvěry na vánoční nákupy a dárky berou především vícečlenné domácnosti a rodiny se třemi a více dětmi. Ale zatímco v roce 2020 se na Vánoce zadlužila více než čtvrtina domácností s více dětmi, v letošním průzkumu je to jen o málo více než 17 %,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

I zadlužení lidé si na vánoční dárky půjčují méně

Rovných 11 % lidí, kteří si půjčují na vánoční nákupy, již má nějaké další úvěry. Také tento ukazatel se meziročně snížil, jelikož ještě v loňském roce šlo o více než 13 % z respondentů průzkumu. Zhoršila se ale schopnost dlužníků splácet své závazky. V roce 2020 měla celá čtvrtina (25 %) respondentů, kteří potřebovali půjčku na Vánoce, nějaké závazky po splatnosti, zatímco letos to bylo již 27 %. Oproti předchozímu průzkumu si na vánoční dárky půjčilo méně domácností, které nemají žádné úspory (18 % oproti současným 13 %). Stále platí, že nejčastěji si na Vánoce půjčují lidé zaměstnaní v sektorech průmyslu a stavebnictví. 

Je velmi dobře, že si na vánoční nákupy oproti předchozímu průzkumu půjčuje výrazně méně domácností, jejichž příjem nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení, a stejně tak se půjčkám za tímto účelem vyhýbají domácnosti s nejnižšími příjmy,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.