Výtěžek sbírky Gebrüder Weiss podpořil návrat paraplegiků do života

Praha, 9. prosince 2021 – Sbírka iniciovaná logistickou společností Gebrüder Weiss na podporu peer programu České asociace paraplegiků přinesla na konto organizace více než 220 000 korun. „Výtěžek sbírky s názvem „100 kroků zpátky do života“ bude využit k realizaci stovky osobních setkání zkušených peerů-vozíčkářů s těmi, kdo se musí se ztrátou pohybu teprve vyrovnat a nechtějí zůstat mimo aktivní společnost,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Spolupráce Gebrüder Weiss s Českou asociací paraplegiků (CZEPA) začala již před čtyřmi lety. Sbírka CZEPA s názvem „100 kroků zpátky do života“ byla vyhlášena na základě impulsu Gebrüder Weiss letos na jaře a do doby jejího uzavření se na příslušném účtu podařilo shromáždit více než 220 000 korun. „Peer mentoring program organizace CZEPA má nejvýraznější pozitivní dopad na psychiku, emoce a postoj klientů k jejich nové a nesnadné životní situaci. Gebrüder Weiss chápe vlastní slogan „GW znamená pohyb“ nejen ve smyslu fyzické přepravy zboží, ale přeneseně i jako úsilí o posun kvality života konkrétních lidí. Věříme, že touto formou se nám podařilo k takovému posunu přispět,“ vysvětluje Jan Kodada.

V České republice dochází každoročně ke stovkám případů onemocnění nebo poranění, jejichž následkem je ztráta pohybu v důsledku vážného poškození míchy. Většina z takových pacientů potom zůstává na invalidním vozíku trvale, hledá však novou cestu k plnohodnotnému a především produktivnímu životu. Peer mentoring program organizace CZEPA zahrnuje vedle konzultací po telefonu nebo prostřednictvím elektronické komunikace také osobní návštěvy mentorů u takových klientů v domácím prostředí. Samotní peeři jsou rovněž postiženi ztrátou pohybu, dokázali se s ní ale vyrovnat a mohou se tak podělit o velmi osobní zkušenosti, pocity a rady.

„Peer mentoring u spinálních pacientů výborně funguje např. v Anglii nebo v Norsku řadu let a je považován za nejvíce efektivní pomoc při přijetí zdravotního stavu a vystoupení z traumatu. Konečně je tato služba realizována i u nás a přináší viditelné úspěchy. Při poskytování podpory je nejdůležitějším hlediskem rovnocennost, klient je pak schopen informace vstřebávat a být motivován k aktivnímu životu,“ dodává Alena Jančíková, ředitelka CZEPA.

„Naše poděkování patří všem firmám i jednotlivcům, kteří peer programu CZEPA poskytli společně s námi podporu. Ať už sdílením informací o sbírce, nebo dokonce ve formě finančního příspěvku,“ uzavírá Jan Kodada.

Zprava: Jan Kodada a Šárka Hálová, zástupci Gebrüder Weiss stojí za skupinkou peer mentorů v rámci společného setkání

……………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 375 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.