Štědrý den 2021 v síti Vodafone: Nárůst mobilních dat o 34 % oproti loňsku a kratší hovory. Z cizinců využilo sítě Vodafone nejvíce Švédů

25. prosince 2021 – Během letošního Štědrého dne spojila síť Vodafonu téměř 12 miliónů hovorů a přenesla více než 7 milionů SMS. Nejvíce lidé volali dopoledne mezi 10. a 11. hodinou. Využití datových služeb vzrostlo oproti loňskému roku o 34 %, což potvrzuje trend posledních let, a největší datový provoz byl zaznamenán mezi 21. a 22. hodinou. Ačkoliv lidé stále častěji využívají komunikaci přes internet, o čemž svědčí i klesající počet odeslaných SMS, počet odeslaných MMS zpráv byl oproti průměrnému pracovnímu dni trojnásobný. Z cizinců v ČR využilo sítě Vodafone nejvíce návštěvníků ze Švédska.

Štědrý den tentokrát připadl na pátek, na provoz v síti tak mohlo mít vliv, že část lidí měla již několik dní předem dovolenou či prázdniny. Objem hlasových hovorů oproti loňsku poklesl o 12 %, což svědčí o kratší průměrné délce volání než loni. 

Využití SMS každoročně klesá, protože zákazníci používají i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou hovory přes internet, komunikace přes sociální sítě a další formy instant messagingu. To potvrdil i nárůst datových služeb o 34 % v porovnání s předchozím rokem. Počet odeslaných MMS byl ovšem během Štědrého dne přibližně trojnásobný oproti běžnému pracovnímu dni.  

Během včerejšího dne nenastaly v síti žádné technické problémy a síť zvládla vánoční provoz dobře.

Přehled nejdůležitějších hodnot:

Spojené hovory

 • Suma za den – 11 870 917 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 11 %)
 • Hodnota ve špičce – 1 402 833 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 12 %)
 • Hodina s nejvyšším provozem – 10:00 – 11:00

Datový provoz

 • Suma za den [TB] – 1 035 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 34 %)
 • Hodnota ve špičce [TB] – 64 7 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 30 %)
 • Hodina s nejvyšším provozem – 21:00 – 22:00

SMS odeslané z mobilu

 • Suma za den – 7 391 511 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 21 %)
 • Hodnota ve špičce – 12 950 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 23 %)
 • Minuta s nejvyšším provozem – 10:21

Všechny SMS – z mobilů a aplikací

 • Suma za den – 9 581 265 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 19 %)
 • Hodnota ve špičce – 18 361 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 13 %)
 • Minuta s nejvyšším provozem – 10:00

MMS odeslané z mobilu

 • Suma za den – 116 292 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 24 %)
 • Hodnota ve špičce – 1 981 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 18 %)
 • Čas špičky – 11:00 – 11:10

In-Roamers – TOP země

Návštěvníci z následujících zemí strávili Štědrý den v Česku a využili hlasové služby v naší síti: 

 1. Švédsko
 2. Německo
 3. Francie
 4. Velká Británie
 5. Belgie
 6. Slovensko
 7. Dánsko
 8. Rakousko
 9. USA
 10. Ukrajina

Volání do zahraničí – TOP destinace

 1. Slovensko
 2. Německo
 3. Ukrajina
 4. Polsko
 5. Rakousko
 6. Rumunsko
 7. Itálie
 8. Francie
 9. Španělsko
 10. Velká Británie

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje 50 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 52 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. září 2021 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 28 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 22 milionů televizních zákazníků a přes 130 milionů připojených IoT zařízení.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz