Robot pro vozíčkáře ovládl Elektrotechnickou olympiádu. Vyvinul ho student Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 10

Devátý ročník Elektrotechnické olympiády (https://go2.fel.cvut.cz) přinesl značný nárůst zájmu soutěžících. Více než 300 registrovaných středoškoláků absolvovalo vědomostní test z oblasti elektrotechniky. Dokonalé vědomosti prokázalo 19 účastníků, kteří test zvládli na 100 %. V navazující fázi soutěže porota vyhodnotila 25 technicky orientovaných prezentací, které účastníci vypracovali s podporou svých středních škol z celé České republiky. Deset nejlépe hodnocených projektů následně postoupilo do finále, které proběhlo 10. prosince 2021 v online prostředí MS Teams. 

Mezinárodní porota zlatem ocenila práci s názvem „Robot pomocník“ Jakuba Jiříka, studenta pražské Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině. Vítězný projekt je zaměřený na vývoj robota, který je schopen pomáhat s přenosem osobních věcí tělesně handicapovaných osob, zejména těch, kteří se pohybují na vozíčku. Robot dokáže sledovat cíl, vyhýbat se překážkám a současně komunikovat se svým uživatelem.

Na druhém místě se umístil projekt „Besafe Lights“ Davida Rothbauera, který je rovněž studentem SPŠE V Úžlabině v Praze 10. Autor ve svém projektu propojil technické vědomosti se svým koníčkem a vyvinul inteligentní osvětlení skateboardu. Modul, který je integrovaný s Bluetooth Low Energy technologií, je schopen automaticky reagovat na okolnosti jízdy.

Práce „Smart Home a IoT zařízení“ vynesla třetí místo Tadeáši Fryčákovi. Student Gymnázia Jana Opletala v Litovli vyvinul koncept chytré domácnosti, ve kterém jsou jednotlivé komponenty intuitivně připojené do vlastního centrálního řídícího systému.

Autoři projektů na prvních třech místech budou moci studovat na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) bez přijímaček. „Vítáme fakt, že převládají realizační práce, ve kterých autoři prezentují nejen své teoretické znalosti, ale i vlastními silami zkonstruovaný a otestovaný produkt,“ uvedl hlavní organizátor soutěže prof. Dušan Maga z katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, který vysoce ocenil úroveň finálových projektů. 

9. ročník Elektrotechnické olympiády proběhl za podpory FEL ČVUT v Praze, společnosti ŠKODA AUTO a.s. a československé sekce mezinárodní neziskové profesní organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.