Obchod Česka s Gruzií vzrostl na 7,8 miliardy Kč za poslední čtyři roky

Obrat obchodní výměny mezi Českou republikou a Gruzií dosáhl v posledních čtyřech letech 361 milionů dolarů, tedy asi 7,8 miliardy Kč. V současnosti se z Gruzie do Česka dováží bio mouka, ořechy, víno, ovocné likéry nebo gruzínský čaj. Export gruzínského vína do ČR se v roce 2021 zvýšil o 227 procent na 148 000 lahví.  

Gruzie podle prezidentky Česko-gruzínské obchodní komory Nino Mchedlidze těží ze své polohy na křižovatce Evropy a Asie. 

„V posledních 20 letech se díky řadě úspěšných reforem a rychlému rozvoji Gruzie vypracovala mezi nejlepší země pro podnikání na světě. V uplynulých letech vykazovala setrvalý růst hrubého domácího produktu, v roce 2019 HDP stouplo dokonce o 5 procent,“ uvedla Mchedlidze.

Česko mezi roky 2008 a 2018 investovalo v Gruzii 573 milionů dolarů, tedy v přepočtu 12,4 miliardy Kč. Zahraničním investicím nahrává přívětivé podnikatelské prostředí, ve kterém se podle žebříčku světové banky zařadila Gruzie v roce 2020 na celkové 7. místo. Díky řadě dohod umožňuje Gruzie bezcelní přístup na obrovský mezinárodní trh. Dohodu o přidružení s Evropskou unií má země podepsanou už od roku 2014, v roce 2016 podepsala dohodu o volném obchodu také se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu.

V roce 2010 byla oficiálně založena Česko-gruzínská obchodní komora, která pomáhá českým firmám a investorům se vstupem na gruzínský trh a naopak. V současné době je prezidentkou komory generální ředitelka skupiny klinik Mediestetik Nino Mchedlidze. V roce 2021 byl otevřen Honorární konzulát v Brně, a jako Honorární konzul byl zvolený Ondřej Svoboda. 

Gruzínští emigranti budují gruzínsko-české vztahy mimo jiné v oblasti lékařství. Od roku 2010 působí v české metropoli Gruzínská mezinárodní síť klinik Mediestetik.

Gruzie leží na rozhraní jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie. Na ploše 69,700 km2 žije přes 3,7 milionu lidí. Má velmi otevřenou hospodářskou politiku, nízkou úroveň byrokracie a jednoduchý daňový systém. V žebříčku Doing Business 2020 hodnotícím nejlepší podmínky k podnikání, který sestavuje každoročně World Bank, je Gruzie na 7. místě ze 190 hodnocených zemí. HDP v roce 2020 dosáhlo 15,9 miliardy dolarů.