Skupina MVV Energie CZ přichází s produktem pro developery. Za konceptem Develore stojí inovátoři IdeaSense

Nový inovativní produkt Develore významné energetické skupiny MVV Energie CZ, a.s. nabízí kombinaci úsporných opatření a investičního kapitálu pro developery. Řešení přináší výhody jak pro koncové uživatele, tak vlastníky a nájemce. Novinku včetně návrhu na klíč, zpracování konceptu i vizuální identitu vytvořilo inovační studio IdeaSense prostřednictvím přístupu Human Centered Design a ve spolupráci se svou partnerskou společností SDMK Design.

Develore je řešením zejména pro malé a střední stavební a developerské společnosti. Propojuje bohaté know-how v oblasti tradiční energetiky společnosti MVV s moderními a flexibilními řešeními, jež jsou zároveň šetrná k životnímu prostředí. MVV využívá obnovitelné zdroje a moderní technologie s cílem snížit spotřebu energií a náklady. Mimo jiné nabízí také kapitálový vstup do projektu. Díky kombinaci těchto dvou oblastí dosahuje developer vyšší rentability kapitálu. Konkrétní řešení vzniká vždy na míru každému projektu.

Aktuálně tým Develore spolupracuje například na výstavbě bytového areálu Kladno Lesík se společností Maverick Group. „U MVV se nám líbí na českém trhu unikátní kombinace energetického i finančního řešení. Získali jsme silného a stabilního finančního partnera, který je zároveň schopen navrhnout a realizovat moderní energetická řešení,” říká Vladimír Zuzák, ředitel Maverick Group.

Služba Develore pro developery poskytuje stabilní půdu a zázemí renomované společnosti MVV. „S návrhy a zajištěním dodávek tepla a elektrické energie do objektů máme již více než dvacet let zkušeností na českém trhu. Náš kapitálový vstup zároveň zlepšuje pozici developera u financujících bank,” vysvětluje Ondřej Šumavský, manažer inovací MVV. Společnost je prostřednictvím nového produktu připravena realizovat desítky projektů ročně. 

Develore je jedním z výstupů úzké spolupráce společnosti MVV a inovační laboratoře IdeaSense. Ta skrze metodu Design thinking nahlíží na každý proces, produkt či službu z perspektivy koncového zákazníka, identifikuje tak alternativní a inovativní strategická řešení, jež jsou pro zákazníky ve výsledku klíčová, ovšem na první pohled nezřetelná. Důraz je kladen na samotné budoucí uživatele, přičemž každý produkt před svou finalizací prochází stádii empatického výzkumu, rozvoje nápadů, prototypů a testování. IdeaSense tak pro své klienty vytváří funkční a plně realizovatelné produkty, jež mají po svém uvedení zároveň několikanásobně vyšší šanci uspět na trhu. 

O MVV Energie CZ

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Více na: www.mvv.cz 

Více informací k projektu Develore: www.develore.cz 

O IdeaSense 

Renomované inovační studio IdeaSense vzniklo v roce 2012 a na českém trhu platí za leadera ve své specializaci. Pro globální i lokální klienty napříč obory navrhuje dlouhodobě prosperující produkty, služby a byznys modely. Za IdeaSense stojí Kateřina Čiháková Ailová a Rudolf Čihák.   

Úspěch staví na talentovaném týmu designérů, výzkumníků, stratégů a inovativních metodách, jakými jsou například přístup Human Centered Design nebo Jobs-To-Be-Done, přičemž se společnost stále přizpůsobuje nejaktuálnějším trendům a poznatkům z oboru. IdeaSense dále využívá vlastní platformu Ideapoly, která integruje crowdsourcing nápadů a prediktivní trhy a umožňuje modelovat reálný úspěch prototypů na trhu.    

Multidisciplinární expertíza IdeaSense se zaměřuje na inovace v oblastech fintech a banking, energetika, stavebnictví, automotive, sociální služby a další, vždy s přesahem k cirkulární ekonomice a ekologické udržitelnosti. Spolupráce s klienty má nejčastěji formu tzv. Inovační farmy®, soustředící know-how a kreativní potenciál celého týmu na maximalizaci úspěchu nového řešení na trhu a jeho udržitelnost. Kromě kompletního servisu v oblasti vývoje inovací poskytuje IdeaSense svým klientům, mezi které patří například společnost Erste, Česká Spořitelna, Komerční banka, Wienerberger, ČEZ, VISA či Tesco, dohled nad realizací jednotlivých projektů či implementaci inovací skrze své dceřiné startupy. Firmám dále pomáhá aktivovat vlastní inovační potenciál skrze nastavení interních inovačních ekosystémů. Více informací na: www.ideasense.cz