ZEBRA SYSTEMS: vážnější hrozby a potřeba vyšší produktivity hlavními motivy přechodu na MSP

Hrozby typu Log4j již jsou běžnými break/fix nástroji nezvládnutelné

PRAHA, 25. ledna 2022ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedl, že hlavními důvody přechodu tradičních IT poskytovatelů na MSP model je potřeba vyšší produktivity a automatizace při řešení stále náročnějších požadavků zákazníků. V loňském roce se také objevily rozsáhlejší bezpečnostní hrozby, které již nelze s tradičním přístupem break/fix efektivně eliminovat.

K nejvážnějším incidentům se z pohledu poskytovatelů IT služeb zařadily zejména tzv. supply chain útoky umožňující získat přístup k datům klientů přes nezabezpečenou infrastrukturu poskytovatelů. Ke konci roku 2021 pak došlo k odhalení zranitelnosti v knihovně Log4j, která naráz ohrozila stovky softwarových systémů využívaných organizacemi po celém světě. Rozsah takovýchto útoků je již nad síly těch dodavatelů IT služeb, kteří se spoléhají hlavně na reaktivní přístup k incidentům.

Řada z nich přechází či doplňuje své portfolio o MSP služby postavené na prověřených RMM platformách s integrovanými nástroji kybernetické bezpečnosti. K hlavním přínosům integrovaných řešení pro vzdálenou správu a monitoring (RMM) patří:

  • Automatizace rutinních činností – podle některých údajů umožňuje ušetřit až 240 hodin ročně na jednoho pracovníka a soustředit se na klíčové úkoly.
  • Automatizovaný patch management – dovoluje zvládnout aktualizace vysokého množství softwarových systémů a minimalizovat rizika napadení.
  • Inteligentní ochrana koncových zařízení – umožňuje lépe reagovat na zero-day hrozby, které nejsou zjistitelné běžnými antiviry.
  • Rychlý a bezpečný vzdálený přístup – zejména v situaci vyššího počtu uživatelů pracujících z domova.
  • Vyšší produktivita – s moderními MSP nástroji dokáže jeden technik spravovat až 1 000 koncových bodů u zákazníků. 
  • Transparentní vztahy se zákazníky – s konzistentní tvorbou nabídek, reportů a fakturací poskytovaných MSP služeb.

„V loňském roce se objevilo několik bezpečnostních incidentů, které ukazují na snahu o vyšší efektivitu kybernetických útoků,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Pro poskytovatele IT služeb to bohužel znamená, že minimálně stejnou snahu musejí vyvinout při ochraně svých zákazníků. Nezbytným trendem je tak přechod od reaktivního modelu poskytování IT služeb k proaktivnímu MSP přístupu s pomocí RMM platformy integrující bezpečnostní nástroje typu ochrana koncových bodů, ochrana e-mailů, správa hesel či patch management.“  

Více informací o řešení N-able RMM naleznete na  https://www.zebra.cz/produkty-n-able/n-able-rmm/

O N-able

N-able je již více než 20 let dodavatelem nástrojů pro poskytovatele řízených služeb (MSP), kteří je využívají ke správě, monitoringu a zabezpečení IT infrastruktur svých zákazníků. Řešení N-able využívá přes 22 000 MSP poskytovatelů pro správu více než 500 000 firemních sítí a 7 milionů koncových bodů. Více informací naleznete na http://www.n-able.com 

O ZEBRA SYSTEMS

Společnost ZEBRA SYSTEMS s.r.o. je s více než 25 lety na trhu předním distributorem s přidanou hodnotou v segmentu IT bezpečnosti a ochrany dat v České republice a na Slovensku. Vedle prodeje produktů poskytuje svým zákazníkům špičkové služby podpory a školení. Společnost je distributorem produktů značky Acronis, GFI Software, Kerio, Exinda, Cloudflare a N-able. Více na www.zebra.cz.