IdeaSense představuje revoluci a stává se laboratoří pro školení ve virtuální realitě

Inovační studio IdeaSense, které napříč obory navrhuje dlouhodobě prosperující produkty, služby a byznys modely, se nově stalo vývojovým centrem společnosti CIE consulting s.r.o. v oblasti školení ve virtuální realitě (VR). Projekt dostal název VR Training, kdy technologické řešení funguje jako TaaS (training as a service) a v současné době je těsně před spuštěním pilotní fáze. Rozvoj služeb VR Training finančně zastřešuje investiční společnost JUFA. IdeaSense stojí za vývojem propozice a obchodního modelu, uživatelskými testy, i řízením pilotních implementací VR školení pro klienty z různorodých oblastí, například retailové řetězce nebo dopravní podniky. 

Projekt VR Training plánuje zefektivnit tradiční školení zaměstnanců v oblasti maloobchodu, jež je v současné době finančně nákladné a jehož kvalita závisí na kompetenci jednotlivých školitelů. IdeaSense identifikovala pomocí vlastního etnografického výzkumu tři problematické oblasti, které maloobchodníky často stojí nejvíce peněz – adaptabilitu školícího procesu, nesprávnou rotaci zboží a špatně uvedené ceny zboží. Na základě těchto zjištění připravila základní scénář školení pomocí virtuální reality a sestavila business model VR Training, který nyní společně s CIE nabízí dalším klientům z různých odvětví. Majitelem technického know-how zůstává CIE Consulting. 

Standardizace procesů a avatar učitelem 

Při vývoji softwaru pro VR Training byly využity behaviorální principy, které se místo uplatňování strachu z trestu při chybě soustředí na důkladné vysvětlování a opakování základních úkonů. Školení jsou pro každého klienta programována na míru, od jednotlivých subjektů je tak nutné získat informační podklady, popisy či videozáznamy základních pracovních postupů a detailní deskripce potenciálních chyb. Zaměstnanci jsou školením následně provázení avatarem v uniformě daného řetězce, jež konkrétní úkoly vysvětluje, předvádí a rovnou umožňuje si je prakticky vyzkoušet. V další úrovni provádí zaměstnanci jednotlivé činnosti samostatně. V případě, že avatar vyhodnotí chybu, vrací celý proces do fáze vysvětlování. V této smyčce se zaměstnanec pohybuje až do chvíle, kdy činnosti a procesy zvládá bezchybně. Dalšími prvky, které vycházejí z behaviorálních technik, jsou mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování. Příkladem je systém „semafor“, jež je určen k barevnému kódování štítků označujících např. pro zaměstnance retailu zboží ne/vhodné pro chlazení.  

Balíček VR školení je možné plošně dodat do všech řekněme 500 poboček jednoho řetězce v oblasti celé střední Evropy. Zaručí tak standardizaci školících procesů a uleví managementu, jež se nebude muset spoléhat na osobnosti několika kvalitních školitelů či jejich omezenou lidskou kapacitu. Další výhodou je skutečnost, že software může používat neomezené množství lidí současně,” komentuje novou službu Rudolf Čihák, zakladatel inovační agentury IdeaSense. 

Nový typ školení dosahuje 90% úspěšnosti 

Automat během školení zaručí standardizaci obsahu i formálních postupů, zároveň dokáže vyhodnotit ideální zacházení s lidskými zdroji. Rozpozná silné a slabé stránky nováčků a zadavateli pomůže určit, na kterou pozici by se daný člověk hodil nejlépe. Několikanásobně tak zrychluje a zefektivňuje proces zaškolení a účinně snižuje fluktuaci pracovníků. Důležitou roli hraje také fakt, že školení ve virtuální realitě je díky využití gamifikace zábavné. Po absolvování školení by měl být pracovník připraven ihned nastoupit na svou pozici, přičemž samotný program by neměl trvat více než 20-30 minut. Nový koncept tak dosahuje 90% úspěšnosti, tedy o 70 % více než při tradičním teoretickém samostudiu manuálů a verbálním vysvětlování bez možnosti praktického vyzkoušení. K implementaci VR Training je navíc potřeba pouze prostor o velikosti 2x2m a takzvaná Power Station. Technická podpora bude ze strany CIE nepřetržitě k dispozici. 

Školení ve VR jako jediné zaručuje plošné a efektivní předání standardizovaných informací ve 100% kvalitě a za neporovnatelně nižší náklady. Díky IdeaSense se tuto službu podařilo zabalit do kompletního produktu, který je pro zákazníky (v našem případě retailové obchodní řetězce) snadno uchopitelný a okamžitě použitelný,” doplňuje Marek Bárdy, Managing Director CIE Consulting s.r.o. 

Kromě retailových obchodních řetězců lze VR Training uplatnit i v mnoha jiných oblastech – například v dopravě, těžkém průmyslu, či lékařském prostředí. Největší potenciál má tam, kde je trénink nováčků přímo v daném pracovním prostředí příliš nákladný (jde například o piloty, potápěče, horníky, kosmonauty apod). Problémům s efektivitou školení a následnými ztrátami vyvolanými chybným chováním zaměstnanců čelí velké množství firem nejen v retailu, ale také ve výrobě, dopravě či službách. Aktuálně o podobném typu tréninku jedná například se zástupci významného železničního dopravce, školení by se mohlo týkat řízení vlakových souprav. 

O IdeaSense  

Renomované inovační studio IdeaSense vzniklo v roce 2012 a na českém trhu platí za leadera ve své specializaci. Pro globální i lokální klienty napříč obory navrhuje dlouhodobě prosperující produkty, služby a byznys modely. Za IdeaSense stojí Kateřina Čiháková Ailová a Rudolf Čihák. 

Úspěch staví na talentovaném týmu designérů, výzkumníků, stratégů a inovativních metodách, jakými jsou například přístup Human-centered design nebo Jobs-To-Be-Done, přičemž se společnost stále přizpůsobuje nejaktuálnějším trendům a poznatkům z oboru. IdeaSense dále využívá vlastní platformu Ideapoly, která integruje crowdsourcing nápadů a prediktivní trhy a umožňuje modelovat reálný úspěch prototypů na trhu.  

Multidisciplinární expertíza IdeaSense se zaměřuje na inovace v oblastech fintech a banking, energetika, stavebnictví, automotive, sociální služby a další, vždy s přesahem k cirkulární ekonomice a ekologické udržitelnosti. Spolupráce s klienty má nejčastěji formu tzv. Inovační farmy®, soustředící know-how a kreativní potenciál celého týmu na maximalizaci úspěchu nového řešení na trhu a jeho udržitelnost. Kromě kompletního servisu v oblasti vývoje inovací poskytuje IdeaSense svým klientům, mezi které patří například společnost Erste, Česká Spořitelna, Komerční banka, Wienerberger, ČEZ, VISA či Tesco, dohled nad realizací jednotlivých projektů či implementaci inovací skrze své dceřiné startupy. Firmám dále pomáhá aktivovat vlastní inovační potenciál skrze nastavení interních inovačních ekosystémů.   

Více informací na: www.ideasense.cz