Pražané chtějí lepší podmínky pro život v hlavním městě. Nejvíce je trápí dopravní kolony, málo parkovacích míst a nedostupnost bydlení

Obyvatelé Prahy mají s příchodem roku 2021 tři velká přání: co nejdříve chtějí zlepšit dopravu a bez problémů dojet z jednoho konce Prahy na druhý. Vedle toho požadují nová místa pro parkování, a to nejen v centru metropole, ale i na jejich okrajích, a zejména pak potřebují zpřístupnit bydlení. Mezi další priority Pražanů patří také bezpečnost na ulicích, lepší životní prostředí či dostavba metra D. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro Hospodářskou komoru hl. m. Prahy.  

Dotázaní mohli vybrat tři problémy z patnácti nabízených, které považují v hlavním městě za nejproblematičtější, a více než 45 % z nich uvedlo automobilovou dopravu. Každodenní kolony a uzavírky nejvíce trápí obyvatele Prahy 7 (71,4 %) a Prahy 1 (66,7 %). V ostatních městských částech v hlavním městě se pro urychlené zlepšení dopravy vyslovilo podobné množství obyvatel (40 % – 47 %). 

Pražanům dělá starosti také rostoucí nedostatek parkovacích míst (42,6 %) a nedostupnost bydlení a výstavba bytů (39 %). Nemalá část obyvatel Prahy se také necítí zcela bezpečně a za největší problém uvedla potíže s narkomany a bezdomovci (36,8 %). Naopak nejmenší potíže mají Pražané s pomalým rozvojem „smart city“ (1,8 %), dostupností kulturního a sportovního vyžití (3 %) nebo vizuálním smogem (6,2 %). 

Pražanů jsme se také ptali, na jaká témata by se měla jmenovitě naše krajská komora zaměřit a co nejrychleji tak přispět k jejich zlepšení. Mezi hlavní priority jasně patří dostavba okruhu a s ní spojené vyřešení dopravních problémů. Následuje bydlení a bezpečnost v ulicích města. Chceme proto o všech problémech na odborné úrovni mluvit se zástupci municipalit a jejich příslušných odborů. Zajímají nás také názory a přístupy odborníků ze soukromého sektoru, jako jsou dopravní inženýři a developeři. Se všemi hodláme začít diskutovat a dát věci do pohybu,“ říká Petr Michal, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy. 

Z průzkumu dále vyplývá, že pro více než 52 % Pražanů se život v hlavním městě za poslední tři roky spíše nezlepšil. Kladně se pro lepší životní podmínky v posledních třech letech vyjádřilo pouhých 5,7 % obyvatel. 

Jako odborná a nepolitická organizace musíme vědět, co Pražany trápí a jaké vize nebo priority mají do budoucna. Chceme být u vytváření lepších podmínek pro život všech obyvatel Prahy a politikům při tom nabídnout pomocnou ruku. Proto jsme si nechali průzkum zpracovat, abychom vybrané problémy lépe identifikovali a mohli je se zapojením příslušných institucí co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit,“ dodává předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Petr Michal. 

Parametry průzkumu STEM/MARK pro Hospodářskou komoru hl. m. Praha:

Průzkum agentury STEM/MARK pro Hospodářskou komoru hl. m. Praha se uskutečnil v listopadu 2021, a to na reprezentativním vzorku 505 lidí. Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření a skládal se z celkem pěti základních otázek, které směřovaly výhradně k současnému stavu a kvalitě života v hlavním městě. 

O Hospodářské komoře Hlavního města Prahy:

Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP) byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR, podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Své služby Komora poskytuje primárně svým členům a také ostatním podnikatelům v celé ČR.