Průmyslové a investiční týmy v Colliers Czech Republic nově vede Mark Richardson

PRAHA, 14. ÚNORA, 2022 –  Colliers Czech Republic neustále přizpůsobuje své podnikání tak, aby vyhovovalo současným i budoucím potřebám. Doba po pandemii přinesla mnoho změn, které na jedné straně formují požadavky a očekávání klientů a na straně druhé vyžadují také lepší nástroje a zdroje.

V souvislosti s tím byl od února nově jmenován Mark Richardson, aby vedl jak průmyslový, tak investiční tým Colliers Česká republika.

Mark Richardson není na českém trhu ani v regionu střední a východní Evropy žádným nováčkem, svou kariéru zde zahájil zhruba před dvaceti lety v pražské pobočce C&W jako vedoucí oddělení kapitálových trhů, poté přešel na pozici ředitele Pradery, společnosti pro správu retailových investic, kde dohlížel především na region střední a východní Evropy, následně se připojil k investičnímu týmu Colliers v Polsku a poté se vrátil zpět do Colliers v Praze.

Těším se, že budu moci navázat na nedávné úspěchy a silné stránky týmu Colliers a uspokojit rostoucí zájem našich klientů a investorů o kvalitní poradenství v tomto stále dynamickém a konkurenčním odvětví realitního trhu,“ říká Mark Richardson, vedoucí oddělení průmyslových a investičních nemovitostí společnosti Colliers Czech.

Tuto změnu vnímáme jako krok vpřed k zajištění co nejužší a nejkoordinovanější spolupráce obou oddělení, zejména tam, kde v posledních dvou letech pozorujeme větší synergii a společné zájmy mezi průmyslovým/skladovým a investičním byznysem. Díky reorganizaci budeme efektivnější a zaměříme se na budování lepšího a cíleného klientského servisu,“ říká Tewfik Sabongui, Managing Partner ve společnosti Colliers Czech.

O skupině Colliers 

Colliers (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí v 65 zemích světa a zaměstnává více než 15 000 odborníků, kteří spolupracují na poskytování expertního poradenství pro zvýšení hodnoty komerčních nemovitostí majitelů, nájemců a investorů. Již více než 26 let přináší zkušené vedení s významným podílem interních osob akcionářům složené roční výnosy z investic ve výši téměř 20 %. S ročními příjmy ve výši 3,6 miliardy dolarů (4,0 miliardy dolarů včetně přidružených společností) a spravovanými aktivy ve výši 46 miliard dolarů maximalizuje potenciál nemovitostí a urychluje úspěch klientů a zaměstnanců. Více na corporate.colliers.com, Twitter @Colliers a @Colliers_EMEA, LinkedIn a Colliers.cz.