Výzva české vládě: je nezbytná rychlá pomoc opuštěným dětem na Ukrajině

V Praze, 1. března 2022: V současném válečném konfliktu na Ukrajině jsou těmi nejohroženějšími a nejzranitelnějšími děti. O některé se mohou postarat jejich rodiny. V rámci humanity prosíme všechny zúčastněné strany, aby jejich bezpečnost byla prvořadá. Stále častěji se k nám ale dostávají zprávy o dětech na Ukrajině, ukrajinské i ruské národnosti, které rodiny nemají. Některé jsou v ústavech, některé o rodiny přicházejí v důsledku války. Fotografie z ukrajinského dětského domova v Kirovohradu, ve kterém se malé děti schovávají před bombardováním ve sklepě, nemají teplé oblečení, jídlo, dostatek pití, je jedním z mnoha tragických příběhů dnešních dní. O to více ale vypovídajícím.

Dobrá rodina jako největší doprovázející organizace v České republice zaznamenává velký počet pěstounů, ale také nepěstounů, kteří jsou připraveni vzít si k sobě dítě z válkou zasažené oblasti, a zajistit mu bezpečí, materiální i psychickou pomoc. Stejné zprávy máme také z dalších organizací napříč Českou republikou.

Prosíme a vyzýváme Vládu České republiky, aby pomohla s dopravou těchto dětí z postižených oblastí do bezpečí České republiky. Aby vstoupila v okamžité jednání s ukrajinskou stranou, a aby bylo možné péči o takto zasažené děti v České republice neprodleně zahájit. Prosíme a vyzýváme relevantní ministerstva, aby ihned zajistila legislativní rámec této péče, a případě pomohla také finančně. Prosíme organizace, které na Ukrajině působí, aby se zaměřily na opuštěné děti, a v nejkratší možné době je pomohly dopravit do bezpečí za hranicemi Ukrajiny

Jsme připraveni úzce spolupracovat se státními orgány, samosprávami, stejně jako s dalšími neziskovými organizacemi. A to nejen v zajištění dočasného domova pro tyto děti, ale také s odbornou a materiální pomocí. Aby dopad na děti byl v tomto ohledu minimální, musí k efektivní podpoře dojít co nejdříve. 

Obáváme se, že jen humanitární pomoc v místě pro tyto děti nestačí. Prosíme proto, jednejme. 

? http://www.dobrarodina.cz
? https://www.facebook.com/dobrarodinaop