RBP od 1. 3. 2022 umožňuje registraci uprchlíkům z Ukrajiny

Ostrava, 2. března 2022 – Občané Ukrajiny, kteří prchají před válkou ve své zemi se mohou od 1. března 2022 zaregistrovat do systému zdravotního pojištění i u zdravotní pojišťovny RBP.

Podmínkou pro registraci je pouze platné vízum za účelem tzv. strpění pobytu v České republice.

„Potvrzení o zdravotním pojištění (náhradní průkaz pojištěnce), na jehož základě mohou občané Ukrajiny okamžitě čerpat zdravotní služby v ČR v plném rozsahu, bude po registraci neprodleně vystaveno v jakékoli z poboček RBP,“ uvádí výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.