Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Oslava odborného vzdělávání a přípravy (OVP) se zaměřením na dovednosti pro zelenou transformaci

Praha, 3. března 2022 – Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská komise návrat Evropského týdne odborných dovedností (ETOD). Vnitrostátní, regionální a místní orgány a další zúčastněné strany v celé Evropě budou v nadcházejících měsících a během samotného Evropského týdne, tedy mezi 16. a 20. květnem 2022, pořádat aktivity související s OVP. Ve stejném týdnu bude Komise rovněž pořádat konferenci (18.–19. května).

ETOD, který se koná již šestým rokem a kryje se s Evropským rokem mládeže 2022, vyvrcholí předáváním hlavních Ocenění za vynikající výkon v oblasti OVP. Přihlášky je možné podávat právě nyní. ETOD také vyzývá partnerské organizace propagující OVP, aby své akce registrovaly a propojily je s Evropským týdnem odborných dovedností.

Dovednosti pro zelenou transformaci

Tématem letošního ETOD jsou „dovednosti pro zelenou transformaci“ v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu – závazkem EU podniknout veškeré kroky nezbytné k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 – což zahrnuje opatření k vybavení mladých lidí vhodnými dovednostmi pro zaměstnání v zelené ekonomice.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, uvedl: „Aby byla Evropa zelenější a klimaticky neutrální, musí mít lidé odpovídající dovednosti. Odborné vzdělávání a příprava mohou být řešením, které lidé hledají. Jsou vhodné pro studenty každého věku. Připojte se k týdnu OVP a pomozte nám posilovat povědomí o výhodách odborného vzdělávání a přípravy. Přispět můžete organizací a účastí na celostátních a místních akcích a motivováním lidí, které znáte, aby investovali do svých dovedností, a tím do své budoucnosti.“

Chcete-li si prohlédnout poselství komisaře Schmita k ETOD, klikněte zde. K dispozici jsou české titulky.

Věděli jste, že OVP je jednou z nejlepších cest k zaměstnání? V rámci celé EU mají čerství absolventi programů OVP na stupni vyššího středoškolského vzdělání a pomaturitního vzdělání značně lepší uplatnění na trhu práce než čerství absolventi všeobecného vzdělání: míra zaměstnanosti absolventů programů OVP byla v roce 2020 76,1 % oproti pouhým 58,3 % u absolventů všeobecného vzdělání.

Ocenění za vynikající výkon v oblasti OVP

Jste učněm, společností nebo poskytovatelem OVP? Máte nějaké osvědčené postupy, o které byste se chtěli podělit? Ocenění za vynikající výkon v oblasti OVP vyjadřuje uznání a odměňuje jednotlivce a organizace za jejich závazek k OVP.

Kategorie ocenění zahrnují:

  • ocenění pro firmy a studenty
  • ocenění inovátorů v oblasti OVP
  • evropské financování za vynikající výsledky v oblasti OVP
  • ocenění pro evropské agentury
  • Čestní hosté na Ocenění za vynikající výkon v oblasti OVP pro rok 2022: EuroSkills – mezinárodní soutěže odborných dovedností

Přihlášky na ocenění je možné podávat právě nyní. Veškeré podrobnosti včetně termínů pro jednotlivá ocenění najdete na stránce k oceněním na webových stránkách ETOD.

Zaregistrujte svou akci OVP

ETOD je oslavou těch nejlepších osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a zahrnuje akce místních, regionálních a vnitrostátních organizací a dalších partnerů OVP. 

ETOD vyzývá partnerské organizace propagující OVP jako atraktivní cestu na trh práce, aby své akce registrovaly a propojily je s tímto Evropským týdnem. Akce se mohou konat v jakékoli formě: s osobní účastí, online nebo v obou formátech. Mohou zahrnovat webináře, online schůzky či konference, virtuální veletrhy pracovních příležitostí, živé akce na sociálních sítích Facebook nebo Instagram nebo jiná setkání. 

Partneři, kteří pořádají akci nebo činnost v oblasti OVP spojenou s Evropským týdnem, budou mít přístup k celé řadě příruček včetně tipů, které jim pomohu šířit informace o jejich akci.     

Chcete-li zaregistrovat partnerskou akci, navštivte stránku pro partnery na webových stránkách ETOD.

Zjistěte více informací a přispějte k Evropskému týdnu

Více informací o Evropském týdnu odborných dovedností 2022 včetně toho, jak podat přihlášku na Ocenění za vynikající výkon v oblasti OVP nebo jak přispět k Evropskému týdnu pořádáním místních, vnitrostátních a online akcí a účastí v nich, najdete na vyhrazené domovské stránce ETOD na webových stránkách Evropské komise.

Pro více informací se prosím obraťte na tiskové oddělení Evropského týdne odborných dovedností 2022 na adrese vocational2022@actionprgroup.com