Projekt RUBIKON Centra zlepší podmínky pro 150 lidí na cestě z vězení

Praha, 17. 3. 2022 – Nezisková organizace RUBIKON Centrum v březnu zahájí přípravu odsouzených na propuštění v pěti českých věznicích. Na svobodě budou propuštěné vězně doprovázet mentoři a odborní poradci, kteří je podpoří v klíčových oblastech integrace do společnosti. Nejdůležitější je zajištění bydlení nebo získání zaměstnání, neméně podstatná je ale také péče o fyzické a psychické zdraví a způsob trávení volného času. Svou unikátní zkušenost s mentoringem přináší partner projektu – norská organizace Wayback, tvořená výhradně lidmi s trestní minulostí. Její zástupci se podíleli na školení nových mentorů v Praze.

 „V loňském roce pomohlo RUBIKON Centrum v 21 věznicích připravit na propuštění 342 klientů, 42 % propuštěných s námi pokračovalo ve spolupráci na svobodě. Projekt nám umožní spolupracovat s pěti zapojenými věznicemi intenzivně a podpořit integraci 150 propuštěných,“ říká Gabriela Hendlová, ředitelka poradenství pro klienty a garantka programů ve věznicích.

Projekt s názvem S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořený grantem z Norských fondů. Právě předání dobré praxe z Norska je pro projekt zásadní – zástupci Wayback se podílejí na tvorbě programu, vyškolení 12 mentorů a jejich dalším rozvoji. Navštívili také dvě ze zapojených věznic, aby poznali systém přípravy na propuštění v ČR.  Práce mentorů a odborných poradců se 150 klienty z věznic Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram a Oráčov bude probíhat podle individuálních plánů. Ty budou zaměřeny na klíčové oblasti podpory: zajištění bydlení a základních materiálních potřeb, hledání zaměstnání a upevnění pracovních návyků, rozvoj rodinných a sociálních vztahů, řešení finanční situace, péče o fyzické a psychické zdraví, volný čas a osobní rozvoj.

Wayback je norská nezisková organizace tvořená výhradně lidmi s trestní minulostí. Jádrem její činnosti je mentoring. Mentoři podporují současné i bývalé odsouzené v pěti hlavních oblastech: bydlení, finance, sociálních sítí/vztahů, zdraví a zaměstnanosti. Wayback má 20 plně vyškolených mentorů, kanceláře v pěti norských městech a realizuje aktivity ve 42 z 58 norských věznic.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek. 

www.rubikoncentrum.cz

projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring

https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/s-mentorem-pres-rubikon-realizace-programu-mentoring/