Lídři e-mobility v ČR založili Elektromobilní platformu

Elektromobilita se rapidně rozvíjí a je potřeba aktivně uchopit všechny příležitosti, které nabízí.  Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje této oblasti vedla hlavní průmyslové hráče k založení  Elektromobilní platformy. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a za  akademickou sféru ČVUT. 

Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura a objevují se nástroje na její podporu. Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15 000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes 1 800  veřejných dobíjecích bodů. Jako každé nové odvětví se elektromobilita setkává s celou řadou překážek a výzev. „Elektromobilita se turbulentně rozvíjí, ale pro správný rozvoj musí překonat řadu výzev. Proto  cítíme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně pomáhat vytvořit prostředí pro její další rozvoj,“ vysvětluje předseda řídícího výboru Pavel Čmelík zastupující společnost ČEZ.  

Zákládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i  akademického prostředí. Oblast automotive reprezentuje největší tuzemský výrobce automobilů  společnost ŠKODA AUTO, kterou zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor jsou členy platformy  hlavní hráči na poli rozvoje dobíjecí infrastruktury: společnosti ČEZ (zastoupena Pavlem Čmelíkem),  PRE (Karsten Krämer) a E.ON (Jana Hrabětová). Akademickou sféru pak zastupuje ČVUT v osobě Pavla  Hrubeše. 

Evropa v přijaté strategii „Zelená dohoda pro Evropu“ jasně deklarovala ambici dosáhnout v roce 2050  uhlíkové neutrality. Dekarbonizace sektoru dopravy je jedním z příspěvků pro dosažení tohoto cíle a  přináší mnoho příležitostí pro celou společnost. Obrovský potenciál má elektromobilita pro zlepšení  kvality života v centrech měst, ale také pro firmy, které na vlnu elektromobility včas naskočí.  

Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu  a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo  Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe a  spolupracovat s klíčovými institucemi. „Společně s Vládou ČR potřebujeme nastavit motivující eko systém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů,“ přibližuje priority místopředseda řídícího výboru Michal Kadera.  

Elektromobilní platforma si definovala „5 BODŮ PRO ELEKTROMOBILITU“, kterým je potřeba se  věnovat a dále je rozvíjet: 

1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení  výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a  bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci. 

2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských  podpůrných mechanismů. 

3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti,  podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména automotive a energetiky. 

4) Eko-systém elektromobility příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem. 5) Spolupráce – podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce  s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a  služeb.

„Elektromobilita je nové a rychle rostoucí odvětví. Proto se v rámci platformy chceme zaměřit na  zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného  dobíjení. V neposlední řadě je tu jedno téma, které vnímám jako velmi důležité. A to sjednocení  podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic,“ doplňuje člen řídícího výboru Karsten  Krämer.  

Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích  rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího,“ pokračuje  členka řídícího výboru Jana Hrabětová. Klíčová bude také spolupráce s univerzitami a oblastí vědy a výzkumu. „České technické univerzity mají obrovské know-how, které jsou připravené sdílet a podpořit  nová řešení v oblasti elektromobility,“ uzavírá člen řídícího výboru Pavel Hrubeš.  

Tajemníkem platformy je Lukáš Folbrecht, tajemnik@ePlatforma.cz. Více informací na www.ePlatforma.cz