Thein Industry zakončil finanční rok 2021 s obratem přes 250 milionů korun

Praha, 27. 4. 2022 – Podle neauditovaných finančních výsledků překročil obrat společností patřících do Thein Industry za uplynulý finanční rok hranici 250 milionů korun. Do Thein Industry, která je součástí investiční skupiny Thein Tomáše Budníka, se řadí společnosti působící v oblasti strojírenství, energetiky, chemického a zpracovatelského průmyslu a vodíkových technologií.  

Thein Industry cílí na efektivní propojování odvětví a dlouholetou tradici ověřených pracovních postupů a v současnosti má ve svém portfoliu vzájemně se doplňující strojírenské společnosti Ponec, Železniční Dodavatelskou, Cotring a Lokorent. Skupina úspěšně ukončila svůj druhý rok a tržby skupiny se za rok 2021 vyšplhaly na 253,2 milionů korun, přičemž hrubý provozní zisk EBITDA se pohyboval na úrovni 73,5 milionu korun. 

„Výsledná čísla nám dělají radost. Věříme, že ani v následujících letech se růst Thein Industry nezastaví. Naopak očekáváme, že se ještě bude zrychlovat. Díky našemu rozvoji v oblasti vodíkových technologií a kolejové i silniční dopravy vnímáme řadu příležitostí, kam můžeme posouvat naše podnikání a chystáme se jich stoprocentně využít,” komentuje celoroční finanční výsledky Tomáš Budník, zakladatel a majitel investiční skupiny Thein.

V budoucnosti se chtějí v Thein Industry i nadále zaměřovat na zefektivňování výrobních procesů, hledání synergií a nových příležitostí a digitalizací strojírenství naplňování vize Průmyslu 4.0. Velkým tématem se současně stává zavádění vodíkových technologií, které v kombinaci s digitálními inovacemi a strojírenstvím skrývají dosud nevyčerpaný potenciál, který by měl v nadcházejícím roce přispět k dalšímu vylepšení finančních ukazatelů. 

O Thein Industry

Thein Industry je průmyslově zaměřená odnož investiční skupiny Thein, která buduje své portfolio z vzájemně se doplňujících strojírenských společností a vytváří tak bezkonkurenční škálovatelnost projektů a služeb v průmyslovém prostředí. Zaměřuje se především na investice v oblasti železniční dopravy, energetiky a chemického a zpracovatelského průmyslu. Mezi specializace Thein Industry se řadí také vývoj vlastních vodíkových technologií využívaných v oblasti kolejové i silniční dopravy. Do portfolia skupiny patří české společnosti Ponec, Cotring, Železniční dodavatelská a Lokorent.

O skupině Thein

Thein je investiční skupina technologického odborníka a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky, a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filosofií Theinu je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.