Amnestie Milostivé léto odpustila dlužníkům RBP 8,3 milionů korun

Ostrava, 2. května 2022 – 300 klientů zdravotní pojišťovny, kteří RBP dlužili za zdravotní pojištění bezmála 12,5 milionu korun, využilo akce Milostivé léto a pojišťovnu požádalo o umazání vyměřených penále. 

„Dlužníkům RBP jsme v termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 umožnili ukončit exekuční řízení zaplacením původní vymáhané částky a jednorázového poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Ten pak následně ukončil samostatnou exekuci na penále, které jim bylo odpuštěno a jednou pro vždy umazáno. Celkem se v tomto případě jednalo o částku ve výši 8,3 milionů korun,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Jen pro úplnost připomeňme, že takzvané Milostivé léto začalo platit 28. října a trvalo 3 měsíce do 28. ledna 2022 pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před 28. říjnem 2021. Další podmínkou bylo, že věřitelem musel být veřejnoprávní subjekt.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.