Hnutí Budoucnost a Občané městu, město občanům budou spolupracovat

Praha/Most, 4.5.2022: Nejen k partnerství pro nadcházející komunální a senátní volby by  mělo vést Memorandum o spolupráci, které spolu podepsali představitelé hnutí  Budoucnost a hnutí Občané městu, město občanům

Memorandum vyzývá k přímé spolupráci všech subjektů a občanů, kteří jsou rozladěni ze  současné politické situace, všeobecného zdražování a rozevírání sociálních nůžek, kdy bohatí  bohatnou a chudí chudnou. 

Představitelé obou hnutí se shodli, že v ČR chybí spolupracující politický subjekt, který by se  jasně postavil za sociální a ekonomické zájmy lidí z ohrožených profesních a sociálních skupin,  stejně jako podpořil ty, jejichž společenský přínos je z různých důvodů přehlížen a  nedoceňován. Tato koordinace a spolupráce by do budoucna zmírnila dopady krizí a také  pracovala s nástroji vedoucími k jejich předcházení. Memorandum o spolupráci tak  představitelé obou hnutí vnímají jako začátek spojování skupin i jednotlivců, kteří sdílejí podobné názory a hodnoty. 

Memorandum definuje programové body spolupráce, mezi kterými je například podpora  výstavby cenově dostupných obecních a družstevních bytů, zkrácení pracovní doby při  zachování mezd, zrušení soukromých exekutorů, zajištění kvalitnější péče a sociálních i  veřejných služeb pro všechny občany ČR. 

Hana Svobodová, předsedkyně hnutí Občané městu, město občanům k tomu říká: „Realita  ukazuje, jak velmi důležitým a zároveň nebezpečí skrývajícím výzvám je lidská společnost  vystavena. Jako politický subjekt bychom chtěli výrazněji ovlivňovat změny nejen na úrovni  regionů, ale také v celostátním měřítku. V politice nejsme nováčky a tuto spolupráci vidíme  jako rovnocenné partnerství skupin i jednotlivců. Blížící se komunální volby mohou být jednou  z možností, jak prosadit to, co nás spojuje a co může občany oslovit. Spolupráce je příležitost.  Budoucnost je příležitost.“ 

Filip Hausknecht, spolupředseda hnutí Budoucnost dodává: 

Ústecko je nádherný kraj, který už dlouho trpí nejen pod tlakem uhelného byznysu. Proti síle  takového kapitálu se občané mohou bránit pouze společně, a proto mám radost, že jdeme  spolu s hnutím OMMO příkladem. Jen o několik desítek kilometrů dále, za německými  hranicemi, lidé v průměru vydělávají kolem 70 tisíc měsíčně, a přitom za potraviny, bydlení,  oblečení nebo energie platí prakticky stejné částky jako my. Není nejmenší důvod, proč bychom  takové životní podmínky neměli požadovat i pro naše občany, kteří si je zaslouží.” 

Text celého Memoranda o spolupráci:  

Memorandum OMMO – finální verze k hlasování.pdf 

Podepsané Memorandum o spolupráci: 

Memorandum o spolupráci_podepsaný scan.pdf

Fotografie po podpisu: Podpis memoranda budoucnost_občané městu město občanům.jpg