Konference perinatální paliativní péče

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. pořádá historicky první mezinárodní konferenci perinatální paliativní péče v ČR, na které budou přednášet ti nejlepší z oboru.

Konference se koná 20. května 2022 v Praze v NH Hotel Prague City pod záštitou ČSPM a je pořádána ve spolupráci se Sekcí pro etiku při ČSPM a za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti a nadačního fondu Abakus.

Osobní záštitu převzal Ing. Jan Bartošek – místopředseda poslanecké sněmovny a Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D. – přední český etik.

Mimo řady kvalitních přednášek bude na konferenci dostatek prostoru i ke sdílení dobré praxe ze Spolkové republiky Německo.

Budou též přestaveny dosud chybějící Postupy péče při prenatální a perinatální ztrátě určené pro praktické využití v nemocnicích.

Součástí konference je i interaktivní workshop s možností zkompletovat si a odnést vlastní memorybox pro zdravotnická oddělení, kde účastníci pracují.

Více informací o konferenci a program naleznete zde:

https://ditevsrdci.cz/cz/konference-2022